Norges Sildesalgslag åpner for å kunne gi adgang for fartøyer til å levere ut over den eksisterende kvantumsbegrensningen på 20 tonn per ...

Bruk av eddik kan forverre brennmanetskader. Dette gjelder også for den mer aggressive brennmaneten «portugisisk krigsskip», melder Tidsskrift for Den norske ...

I strålende solskinn og med en rekke prominente gjester til stede, deriblant kystdirektør Kirsti Slotsvik, ble den nye losskøyta "Los 118" døpt i ...

Norges Sildesalgslag åpner for å kunne gi adgang for fartøyer til å levere ut over den eksisterende kvantumsbegrensningen på 20 tonn per ...

Bruk av eddik kan forverre brennmanetskader. Dette gjelder også for den mer aggressive brennmaneten «portugisisk krigsskip», melder Tidsskrift for Den norske ...

I strålende solskinn og med en rekke prominente gjester til stede, deriblant kystdirektør Kirsti Slotsvik, ble den nye losskøyta "Los 118" døpt i ...

Det brygger opp til mer strid skyting av seismikk utenfor Vesterålen. 10-15 båter kan tenkes å ville sabotere for avviklingen av årets seismikkskyting.

Tore Sahlin ved fiskemottaket til Fjordfisk på Vesterøy, har merket en markert nedgang i leveransene av reker. Forklaringen er maneter som tetter reketrålene.

Det nye forslaget til forskrift, omfatter blant annet forslag om differensierte tiltaksgrenser, endrede krav om telling og registrering, ny tellemetodikk med videre.

Ordfører Arild Kjerpeseth i Meløy føler seg lurt av ledelsen i Codfarmers, etter at det ble klart at selskapet har inngått en intensjonsavtale om kjøp av slaktetjenester fra Aker Seafoods anlegg i Stamsund.

Nofima Marked representerer Norge i et nytt toårig EU-prosjekt (BrightAnimal) som skal se på bruk av moderne teknologi i oppdrett av storfe, gris, kylling og laks.

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), set i desse dagar i gong eit prosjekt for å sjå på korleis ein kan gjennomføre suksessfull produktdifferensiering i sjømatnæringa.

Codfarmers ASA har i dag ingått avtale med enkelte aksjeeiere i NAP Marine AS om kjøp av minimum 51 prosent av aksjene i NAP Marine.
Last flere