Bremanger: Havområda som Grotle Havbeite tidlegare hadde konsesjon på, er no opna for ålmenta og alle som vil fiske etter dei ordinære ...

Bremanger: Havområda som Grotle Havbeite tidlegare hadde konsesjon på, er no opna for ålmenta og alle som vil fiske etter dei ordinære ...

SFT sier nei utslipp som kan skade koraller, og krever at borekaks samles opp eller pumpes bort fra koraller under boring av letebrønn ved Sularevet verneområde i Norskehavet.

Norges Sildesalgslag åpner for å kunne gi adgang for fartøyer til å levere ut over den eksisterende kvantumsbegrensningen på 20 tonn per fartøy.

Bruk av eddik kan forverre brennmanetskader. Dette gjelder også for den mer aggressive brennmaneten «portugisisk krigsskip», melder Tidsskrift for Den norske legeforening.

I strålende solskinn og med en rekke prominente gjester til stede, deriblant kystdirektør Kirsti Slotsvik, ble den nye losskøyta "Los 118" døpt i Ålesund.

Det brygger opp til mer strid skyting av seismikk utenfor Vesterålen. 10-15 båter kan tenkes å ville sabotere for avviklingen av årets seismikkskyting.

Tore Sahlin ved fiskemottaket til Fjordfisk på Vesterøy, har merket en markert nedgang i leveransene av reker. Forklaringen er maneter som tetter reketrålene.

Det nye forslaget til forskrift, omfatter blant annet forslag om differensierte tiltaksgrenser, endrede krav om telling og registrering, ny tellemetodikk med videre.
Last flere