Innblandingen av rømt oppdrettslaks i 19 utvalgte elver er på samme nivå eller noe lavere i 2008 enn den har vært de siste ...

Innblandingen av rømt oppdrettslaks i 19 utvalgte elver er på samme nivå eller noe lavere i 2008 enn den har vært de siste ...

Produsentene kan selv velge om de vil merke matvarene sine med Nøkkelhullet. Dersom de gjør det, må det være i overensstemmelse med kriteriene i Nøkkelhullsforskriften. 

Landsstyret i Norges Fiskarlag er svært misfornøyd med at myndighetene har avvist organisasjonens forslag til tiltak for å avhjelpe virkningene av finans- og markedskrisen.
Last flere