Innblandingen av rømt oppdrettslaks i 19 utvalgte elver er på samme nivå eller noe lavere i 2008 enn den har vært de siste år.

Produsentene kan selv velge om de vil merke matvarene sine med Nøkkelhullet. Dersom de gjør det, må det være i overensstemmelse med kriteriene i ...

Innblandingen av rømt oppdrettslaks i 19 utvalgte elver er på samme nivå eller noe lavere i 2008 enn den har vært de siste år.

Produsentene kan selv velge om de vil merke matvarene sine med Nøkkelhullet. Dersom de gjør det, må det være i overensstemmelse med kriteriene i ...

Landsstyret i Norges Fiskarlag er svært misfornøyd med at myndighetene har avvist organisasjonens forslag til tiltak for å avhjelpe virkningene av finans- og markedskrisen.

- Det må være en overordnet nasjonal målsetting at torskeoppdrett ikke må bygges opp på bekostning av havmiljø, ville torskebestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere.
Last flere