En rigg med to hydrofoner er nettopp satt ut fra forskningsfartøyet ”Håkon Mosby”. Den skal drive med strømmen og ta opp bakgrunnsstøyen i området Nordland VII før seismikkskytingen starter ...

Den nye dyrevelferdsloven ble sanksjonert i statsråd fredag 19. juni som lov nummer 97 i ...

En rigg med to hydrofoner er nettopp satt ut fra forskningsfartøyet ”Håkon Mosby”. Den skal drive med strømmen og ta opp bakgrunnsstøyen i området Nordland VII før seismikkskytingen starter ...

Den nye dyrevelferdsloven ble sanksjonert i statsråd fredag 19. juni som lov nummer 97 i ...

To nye arter: en anemone og en hornkorall som ikke er funnet i Norge tidligere, er oppdaget under MAREANO sin kartlegging av havbunnen utenfor Nord-Norge.

Den russiske veterinærtjenesten har innført nye registreringsrutiner for fiskevirksomheter som ønsker å eksportere til Russland. De nye rutinene gjelder ikke virksomheter som produserer oppdrettet laks.

Den norske matindustrien står foran mange utfordringer. Nå har bransjen samlet seg for å etablere en felles norsk forsknings- og utviklingsstrategi, gjennom Food for Life.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord møtte mandag fritids- og yrkesfiskere i Arendal for å diskutere Fiskeridirektoratets forslag til ny kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten. 

- Regjeringas tildeling av 65 nye oppdrettskonsesjoner er i full gang, men oppdrettsindustrien vil ha mer. Nå kreves både flere konsesjoner og økt maksimalt tillatt biomasse (MTB).
Last flere