Landsstyret i Norges Fiskarlag er svært misfornøyd med at myndighetene har avvist organisasjonens forslag til tiltak for å avhjelpe virkningene av finans- og markedskrisen.

- Det må være en overordnet nasjonal målsetting at torskeoppdrett ikke må bygges opp på bekostning av havmiljø, ville torskebestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere.

- Etter en tøff periode for torskesektoren er FHL fornøyd med at partene nå skal se nærmere på praktiseringen av minsteprisordningen.
Last flere