Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra lokaliteten Flesa i Kjølsøyskaget på Hitra i ...

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra lokaliteten Flesa i Kjølsøyskaget på Hitra i ...
Last flere