En ny spesialrapport om hav og is fra FNs klimapanel, hevder at varmere og surere hav truer liv i havet og kan ramme fiskebestander hardt.
Last flere