Regler

Her følger veiledning og betingelser for annonsering av nytt og brukt utstyr med videre under Rubrikkannonser på Fisk.no.

Priser

Annonsering på nett i 60 dager kr 150,00 +mva. per annonse (kr 187,50 inklusiv 25 prosent mva.). Annonseteksten kan være på inntil ca. 1000 tegn og det kan lastes opp inntil 12 bilder per annonse. Hver annonse kan bare inkludere én gjenstand eller én tjeneste, se nærmere omtale nedenfor.

Faktura sendes per e-post til den e-postadressen som er angitt for din brukerkonto. Husk å angi fakturanummer ved betaling. Opplysninger om vår adresse og bankkonto er angitt på fakturaene, samt nedenfor.

Fisk Media AS, Furenesvegen 225, 6967 Hellevik i Fjaler, Norway.
Kontonummer: 6501.06.68071. Iban nr.: NO89 6501 0668 071. Bank: Nordea Bank Abp, filial i Norge.

Ny rubrikkannonse

Det er både enkelt og rimelig å annonsere på Fisk.no. Klikk på Ny annonse for å legge inn en ny rubrikkannonse. 

Det tillates som nevnt inntil ca. 1000 tegn med tekst i annonsen, samt inntil 12 bilder. Det første bildet som lastes opp, vil bli hovedbilde for annonsen, og det bildet som fremheves på oversikts- og kategorisider med videre. For å laste opp et bilde, klikk på «Legg til bilde» nederst i skjemaet for ny annonse. Opplasting til annonsen startes ved å klikke på «Start upload» i ordreskjemaet. Gjenta operasjonen for opplasting av flere bilder. Det er også mulig å laste opp flere bilder samtidig, men det anbefales ikke da samtidig opplasting har større risiko for å feile.

Hver annonse kan bare inkludere én gjenstand eller én tjeneste.

Flere gjenstander eller flere tjenester kan bare annonseres sammen, for ovennevnte priser, når de naturlig hører sammen som en del av en enhet eller et sortiment. Gjenstander eller tjenester som hører inn under forskjellige kategorier, kan ikke inkluderes i en og samme annonse.

Annonsen bestilles og sendes til vurdering hos Fisk.no ved å trykke på «Lagre» i ordreskjemaet, og vil bli synlig på nett så snart den er godkjent. Det er mulig å redigere annonsen etter at den er lagret og/eller godkjent, og Fisk.no vil da gå gjennom annonsen på nytt. Det er imidlertid ikke tillatt å endre annonsen til å annonsere for noe annet enn det som først ble annonsert.

Søke- og lesetips for annonser under Kjøp og salg

Etter å ha klikket på et miniatyrbilde inne i en annonse med flere bilder, kan du enkelt navigere fra bilde til bilde ved bruk av piltastene på ditt tastatur.

Når ikke annet er spesifisert for en kategori eller hovedkategorien den tilhører, så gjelder kategorien utstyr og tjenester som er til salgs eller til utleie. Annonser for varer, utstyr og tjenester som ønskes kjøpt eller leid, er skilt ut i egne kategorier for «Ønskes kjøpt».

Søk blant annonser kan enkelt gjøres ved å legge inn søketekst i søkeboksen «Søk annonse» til høyre på nettsiden, nedenfor boksen for Kjøp og salg. Der er det også mulig å avgrense søket til en bestemt kategori. Videre er det mulig å søke på annonsenummer, hvis det er kjent, da hver annonse har sitt unike nummer. Søkeresultatene vil dog i noen tilfeller inkludere også andre annonser, hvis disse inneholder den samme tallkombinasjonen i selve annonseteksten. Slik du finner man annonsenummeret:

En typisk lenke til en annonse vil avsluttes på formen: annonser/xx-kategorinavn/xxxx-annonsens-tittel-her

Det siste tallet (xxxx) er annonsens unike nummer.

Andre betingelser og Force majeure

Fisk.no forbeholder seg rett til å redigere annonser. For annonsering under rubrikkannonser, ønsker Fisk.no å prioritere annonser for utstyr og tjenester relatert til fiskeri- og havbruksnæringen, og annonser som er irrelevant i forhold til dette, kan bli avvist. Det er ikke tillatt å annonsere for tjenester i konkurranse med tjeneste(r) som tilbys av Fisk.no.

Videre så fraskriver Fisk.no seg ansvar for enhver skade som måtte oppstå som følge av feil ved publisering, forsinket publisering eller annet, samt for enhver skade som skyldes forhold som er utenfor vår kontroll, og som annonsør anses du for å ha akseptert disse betingelsene ved å legge inn ordre for annonse under Kjøp og salg.

Søk annonse

Brukerkonto

Husk meg