Årsrapporter

Oslo Børs. Foto: Stein Henningsen / Oslo Børs

Årsrapporter fra selskaper relatert til fiskeri og fiskeoppdrett, som er notert på Oslo Børs og Oslo Axess, eller som handles på Merkur Market og NOTC-listen (unoterte).

Oversikten oppdateres etter hvert som nye årsrapporter legges frem.

Årsrapporter

Oslo Børs
aksjer

 Navn, børsticker og rapporter

AKVA group ASA

 AKVA group ASA (AKVA)

 Annual Report 2019 (pdf)

Atlantic Sapphire AS

 Atlantic Sapphire AS (ASA)
 

Austevoll Seafood ASA

 Austevoll Seafood ASA (AUSS)

 Årsrapport 2019 (pdf)
 Annual Report 2019 (pdf)

P/f Bakkafrost

 P/f Bakkafrost (BAKKA)

 Annual Report 2019 (pdf)
 Sustainability Report 2019 (pdf)

Grieg Seafood ASA

 Grieg Seafood ASA (GSF)

 Integrated Annual Report 2019 (pdf)

Hofseth BioCare ASA

 Hofseth BioCare ASA (HBC)

 Årsrapport og ESG rapport 2019 (pdf)
 Annual Report and ESG Report 2019 (pdf)

Lerøy Seafood Group ASA

 Lerøy Seafood Group ASA (LSG)

 Årsrapport 2019 (pdf)
 Annual Report 2019 (pdf)

Mowi ASA

 Mowi ASA (MOWI)

 Integrated Annual Report 2019 (pdf)
 Salmon Farming Industry Handbook 2020 (pdf)

Norway Royal Salmon ASA

 Norway Royal Salmon ASA (NRS)

 Integrert årsrapport 2019 (pdf)
 Integrated Annual Report 2019 (pdf)

NTS ASA

 NTS ASA (NTS)

 Årsrapport 2019 (pdf)

SalMar ASA

 SalMar ASA (SALM)

 Integrert årsrapport 2019 (pdf)
 Integrated annual report 2019 (pdf)

Salmones Camanchaca S.A.

 Salmones Camanchaca S.A. (SACAM)

 Annual Report 2019 (pdf)

Euronext Expand Oslo
aksjer

 Navn, ticker og rapporter

   (Ingen)
Euronext Growt Oslo
aksjer

 Navn, ticker og rapporter

Aker BioMarine AS 

 Aker BioMarine AS (AKBM)

Andfjord Salmon AS 

 Andfjord Salmon AS (ANDF)

 Årsregnskap 2019 (pdf)
 Styreberetning 2019 (pdf)

Ice Fish Farm AS

 Ice Fish Farm AS (IFISH)

 Admission document (pdf)

 

 Icelandic Salmon AS (ISLAX)

 Consolidated Financial Statements 2019 (pdf)

NOTC-listen
aksjer

 Navn, ticker og rapporter

 

 (Ingen)

Les også: Selskaper på børs