Årsrapporter

Oslo Børs. Foto: Stein Henningsen / Oslo Børs

Årsrapporter fra selskaper relatert til fiskeri og fiskeoppdrett, som er notert på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growt, eller som handles på NOTC-listen (unoterte).

Oversikten oppdateres etter hvert som nye årsrapporter legges frem.

Årsrapporter

Oslo Børs
aksjer

 Navn, børsticker og rapporter

Aker BioMarine AS 

 Aker BioMarine ASA (AKBM)

 Annual Report 2020 (pdf)

AKVA group ASA

 AKVA group ASA (AKVA)

 Annual Report 2020 (pdf)

Atlantic Sapphire AS

 Atlantic Sapphire AS (ASA)

 Integrated Annual Report 2020 (pdf)

Austevoll Seafood ASA

 Austevoll Seafood ASA (AUSS)

 Årsrapport 2020 (pdf)
 Annual Report 2020 (pdf)

P/f Bakkafrost

 P/f Bakkafrost (BAKKA)

 Annual Report 2020 (pdf)
 Sustainability Report 2020 (pdf)

Grieg Seafood ASA

 Grieg Seafood ASA (GSF)

 Integrated Annual Report 2020 (pdf)

Hofseth BioCare ASA

 Hofseth BioCare ASA (HBC)

 Årsrapport og ESG rapport 2020 (pdf)
 Annual Report and ESG Report 2020 (pdf)

Lerøy Seafood Group ASA

 Lerøy Seafood Group ASA (LSG)

 Integrert årsrapport 2020 (pdf)
 Integrated Annual Report 2020 (pdf)

Mowi ASA

 Mowi ASA (MOWI)

 Integrated Annual Report 2020 (pdf)
 Salmon Farming Industry Handbook 2020 (pdf)

Norway Royal Salmon ASA

 Norway Royal Salmon ASA (NRS)

 Integrert årsrapport 2020 (pdf)
 Integrated Annual Report 2020 (pdf)

NTS ASA

 NTS ASA (NTS)

 Årsrapport 2020 (pdf)

SalMar ASA

 SalMar ASA (SALM)

 Integrert årsrapport 2020 (pdf)
 Integrated annual report 2020 (pdf)

Salmones Camanchaca S.A.

 Salmones Camanchaca S.A. (SACAM)

 Annual Report 2020 (pdf)
 Sustainability Report 2020 (pdf)

Euronext Expand Oslo
aksjer

 Navn, ticker og rapporter

   (Ingen)
Euronext Growt Oslo
aksjer

 Navn, ticker og rapporter

Andfjord Salmon AS 

 Andfjord Salmon AS (ANDF)

 Annual Report and ESG Report 2020 (pdf)

 

 Arctic Fish Holding AS (AFISH)

 

Ice Fish Farm AS

 Ice Fish Farm AS (IFISH)

 Annual Report 2020 (pdf)

 

 Icelandic Salmon AS (ISLAX)

 Annual Report 2020 (pdf)
 Sustainability Report 2020 (pdf)

 

 Måsøval AS (MAS)

 

 

 Norcod AS (NCOD)

 Annual Report 2020 (pdf)

 

 Nordic Aqua Partners A/S (NOAP)

 Annual Report 2020 (pdf)

 

 Nordic Halibut AS (NOHAL)

 

 

 Proximar Seafood AS (PROXI)

 Annual Report 2020 (pdf)

 

 Salmon Evolution ASA (SALME)

 Annual Report 2020 (pdf)

 

 Statt Torsk AS (STATT)

 

 

 The Kingfish Company N.V. (KING)

 Annual Report 2020 (pdf)

NOTC-listen
aksjer

 Navn, ticker og rapporter

 

 (Ingen)

Les også: Selskaper på børs