Selskaper på børs

Oslo Børs. Foto: Stein Henningsen / Oslo Børs

Følg utviklingen for selskaper og aksjer relatert til fiskeri og fiskeoppdrett, som handles på Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market og NOTC-listen (unoterte).

Se også: OSLO Seafood Index (OSLSFX) og Oslo Børs Seafood Index (OBSFX).

Aksjer

Oslo Børs
aksjer

Navn, børsticker og virksomhet

AKVA group ASA AKVA group ASA (AKVA) er den ledende leverandøren av teknologi til fiskeoppdrett og er den eneste med global distribusjon. Produktene består av programvare, sensorsystemer, fôringsanlegg og merdsystemer.
 
Atlantic Sapphire AS Atlantic Sapphire AS (ASA) er en pioner innenfor Bluehouse® (landbasert) lakseoppdrett, lokalt, og transformerer proteinproduksjon, globalt. Selskapet etablerte sitt innovasjonssenter i Danmark i 2011, med fokus på å skape bærekraftig og miljøvennlig teknologi som gjør selskapet i stand til å produsere for forbrukermarkedet på kommersielt nivå. Atlantic Sapphire bygger sitt første anlegg i Miami, Florida, USA og har sikret vannhåndteringstillatelser for produksjon opptil 90 000 tonn per år, med en langsiktig plan om 220 000 tonn slaktevolum i 2031.
 
Austevoll Seafood ASA The Austevoll Seafood ASA (AUSS) group is a leading seafood industry specialist within the salmon, white fish and pelagic sector.
 
P/f Bakkafrost P/f Bakkafrost (BAKKA) is the leading producer of top quality atlantic salmon from the Faroe Islands. Bakkafrost controls the entire value chain from production of own salmon feed to value added salmon products. In 2018 the company had a turnover of DKK 3.2 billion and employs 824 full-time equivalent employees.

Grieg Seafood ASA Grieg Seafood ASA (GSF) er en av verdens ledende oppdrettsselskaper, som spesialiserer seg på atlantisk laks. Selskapet har et produksjonsmål på 100 000 tonn slaktet vekt i 2020 på sine anlegg i Rogaland, Finnmark, British Columbia i Canada og på Shetland i Storbritannia.
 
Lerøy Seafood Group ASA  Lerøy Seafood Group ASA (LSG) sin kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Konsernet utøver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norge, Sverige, Frankrike og Portugal samt et nettverk av salgskontorer som sikrer tilstedeværelse i de viktigste markedene både nasjonalt og internasjonalt.
 
Mowi ASA Mowi ASA (MOWI) er et av verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks. Selskapet har 14.537 ansatte, virksomhet i 25 land og omsatte i 2018 for EUR 3,8 milliarder.
 
Norway Royal Salmon ASA Norway Royal Salmon ASA (NRS) er et integrert sjømatselskap med virksomhet innen lakseoppdrett, settefisk, slakteri og salg & markedsføring. NRS har 35 konsesjoner for oppdrett av laks i tre kjerneområder; Vest-Finnmark, Senja i Troms og Rogaland/Hordaland. NRS selger laks gjennom eget salgsapparat til cirka 50 land.
 
NTS ASA NTS ASA (NTS) er et fullintegrert havbrukskonsern, lokalisert i Midt-Norge. Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) produserer oppdrettslaks og er tildelt 13 005 tonn MTB, eier smoltanlegg og er medeier i slakteri i Norge. MNH er gjennom datterselskapet Fiskeldi Austfjarda HF også etablert som oppdretter på Island med tillatelse til å slakte 6 000 tonn laks i året. Norsk Fisketransport AS er et av landets ledende brønnbåtrederier og opererer en flåte på 8 fartøy. NTS er også involvert i gods- og fiskefôrtransport på sjø gjennom NTS Shipping AS med 4 fartøy.
 
SalMar ASA SalMar ASA (SALM) er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd.
 
Salmones Camanchaca S.A. Salmones Camanchaca S.A. (SALMON) er en vertikal og fullt integrert virksomhet innen oppdrett, produksjon, markedsføring og salg av laks. Selskapet har også virksomhet innenfor oppdrett og produksjon av ørret. Selskapet har en årlig produksjon på 60 000 tonn, hvorav 48 000 tonn er laks. Den totale produksjonskapasiteten er 75 000 tonn. Selskapet har omtrent 1 350 ansatte.
 
Oslo Axess
aksjer
Navn, ticker og virksomhet
Hofseth BioCare ASA

Hofseth BioCare ASA (HBC) sitt hovedmål er å tilby høyverdi biomarine ingredienser til humant konsum. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraftig og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ produksjonsteknologi er HBC i stand til å bevare kvaliteten på protein, kalsium og olje fremstilt av lakseavskjær. HBC bidrar dermed til effektiv utnyttelse av marine ressurser til det profitable markedet for kvalitet ingredienser til humant konsum.

Merkur Market
aksjer
Navn, ticker og virksomhet
Aker BioMarine AS

Aker BioMarine AS (AKBM-ME) er et bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr. Selskapet er vertikalt integrert og kontrollerer hele verdikjeden, fra krillfangst i Antarktis til selskapets logistikk-hub i Montevideo, via produksjon i Houston, til salg av ferdige produkter til sluttkunder i hele verden. Selskapets visjon er å skape en bedre fremtid for både mennesker og planeten.

Andfjord Salmon AS 

Andfjord Salmon AS (ANDF-ME) er et norsk selskap etablert i 2014 av Roy Bernt Pettersen. Grunnleggeren har sammen med et ekspertteam med unik kompetanse utviklet et patentert, innovativt og bærekraftig havbrukskonsept. Selskapet har hovedkontor på Sortland, mens anlegget er lokalisert på Andøya i Vesterålen.


Ice Fish Farm AS

Ice Fish Farm AS (IFISH-ME) er en av de ledende lakseoppdretterne på Island, og den eneste lakseoppdretteren i verden med den høyt ettertraktete AquaGAP-sertifiseringen som garanterer miljøvennlig produksjon. Ice Fish Farm har en velutviklet og fullintegrert verdikjede med kontroll over hvert ledd fra klekkeri til salg, noe som gjør det mulig å tilby kundene et bærekraftig førsteklasses produkt. Ice Fish Farm har hovedkontor på Island.

NOTC-listen
aksjer
Navn, ticker og virksomhet
 

Arnarlax AS (ALAX) er den største lakseoppdretteren på Island. SalMar ASA er største aksjonær i Arnarlax, med 59,4 prosent av aksjene (per november 2019).

Les også: Årsrapporter