Selskaper på børs

Børsbygningen. Foto: Stein Henningsen / Oslo Børs

Følg utviklingen for selskaper og aksjer relatert til fiskeri og fiskeoppdrett, som handles på Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market og NOTC-listen (unoterte).

Se også: OSLO Seafood Index (OSLSFX) og Oslo Børs Seafood Index (OBSFX).

Aksjer

Oslo Børs
aksjer

 
Navn, børsticker og virksomhet

AKVA group ASA AKVA group ASA (AKVA) er den ledende leverandøren av teknologi til fiskeoppdrett og er den eneste med global distribusjon. Produktene består av programvare, sensorsystemer, fôringsanlegg og merdsystemer.
 
Austevoll Seafood ASA The Austevoll Seafood ASA (AUSS) group is a leading seafood industry specialist within the salmon, white fish and pelagic sector.
 
P/f Bakkafrost P/f Bakkafrost (BAKKA) is the leading producer of top quality atlantic salmon from the Faroe Islands. Bakkafrost controls the entire value chain from production of own salmon feed to value added salmon products. In 2018 the company had a turnover of DKK 3.2 billion and employs 824 full-time equivalent employees.

Grieg Seafood ASA Grieg Seafood ASA (GSF) er en av verdens ledende oppdrettsselskaper, som spesialiserer seg på atlantisk laks. Selskapet har et produksjonsmål på 100 000 tonn slaktet vekt i 2020 på sine anlegg i Rogaland, Finnmark, British Columbia i Canada og på Shetland i Storbritannia.
 
Lerøy Seafood Group ASA Lerøy Seafood Group ASA (LSG) sin kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Konsernet utøver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norge, Sverige, Frankrike og Portugal samt et nettverk av salgskontorer som sikrer tilstedeværelse i de viktigste markedene både nasjonalt og internasjonalt.
 
Mowi ASA Mowi ASA (MOWI) er et av verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks. Selskapet har 14.537 ansatte, virksomhet i 25 land og omsatte i 2018 for EUR 3,8 milliarder.
 
Norway Royal Salmon ASA Norway Royal Salmon ASA (NRS) er et integrert sjømatselskap med virksomhet innen lakseoppdrett, settefisk, slakteri og salg & markedsføring. NRS har 35 konsesjoner for oppdrett av laks i tre kjerneområder; Vest-Finnmark, Senja i Troms og Rogaland/Hordaland. NRS selger laks gjennom eget salgsapparat til cirka 50 land.
 
NTS ASA NTS ASA (NTS) er et fullintegrert havbrukskonsern, lokalisert i Midt-Norge. Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) produserer oppdrettslaks og er tildelt 13 005 tonn MTB, eier smoltanlegg og er medeier i slakteri i Norge. MNH er gjennom datterselskapet Fiskeldi Austfjarda HF også etablert som oppdretter på Island med tillatelse til å slakte 6 000 tonn laks i året. Norsk Fisketransport AS er et av landets ledende brønnbåtrederier og opererer en flåte på 8 fartøy. NTS er også involvert i gods- og fiskefôrtransport på sjø gjennom NTS Shipping AS med 4 fartøy.
 
SalMar ASA SalMar ASA (SALM) er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd.
 
Salmones Camanchaca S.A. Salmones Camanchaca S.A. (SALMON) er en vertikal og fullt integrert virksomhet innen oppdrett, produksjon, markedsføring og salg av laks. Selskapet har også virksomhet innenfor oppdrett og produksjon av ørret. Selskapet har en årlig produksjon på 60 000 tonn, hvorav 48 000 tonn er laks. Den totale produksjonskapasiteten er 75 000 tonn. Selskapet har omtrent 1 350 ansatte.
 
The Scottish Salmon Company PLC The Scottish Salmon Company PLC (SSC) is the leading producer of Scottish Salmon. There are over 60 farms located on the Hebrides and West Coast of Scotland, potential harvest volumes are approximately 50,000 tonnes.
 
Oslo Axess
aksjer
 
Navn, ticker og virksomhet
Hofseth BioCare ASA

Hofseth BioCare ASA (HBC) sitt hovedmål er å tilby høyverdi biomarine ingredienser til humant konsum. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraftig og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ produksjonsteknologi er HBC i stand til å bevare kvaliteten på protein, kalsium og olje fremstilt av lakseavskjær. HBC bidrar dermed til effektiv utnyttelse av marine ressurser til det profitable markedet for kvalitet ingredienser til humant konsum.

Merkur Market
aksjer
 
Navn, ticker og virksomhet
Atlantic Lumpus AS

Atlantic Lumpus AS (ATLU-ME) er et oppdrettsselskap med kontroll på hele verdikjeden. Selskapet skal produsere rognkjeks som rensefisk mot lakselus, og har sin virksomhet i Norge. Selskapets kjerneverdier er miljøvennlig produksjon av et miljøvennlig produkt.

Atlantic Sapphire AS

Atlantic Sapphire AS (ASA-ME) er en pioner innenfor BluehouseTM (landbasert) lakseoppdrett, lokalt, og transformerer proteinproduksjon, globalt. Selskapet etablerte sitt innovasjonssenter i Danmark i 2011, med fokus på å skape bærekraftig og miljøvennlig teknologi som gjør selskapet i stand til å produsere for forbrukermarkedet på kommersielt nivå. Atlantic Sapphire bygger sitt første anlegg i Miami, Florida, USA og har sikret vannhåndteringstillatelser for produksjon opptil 90 000 tonn per år.

Sino Agro Food, Inc

Sino Agro Food, Inc (SIAF-ME) is a protein food production and development company operating in the People's Republic of China. The company's goal is to produce and market sustainable seafood and beef to the rapidly growing middle class in China. The company is a global leader in development of recirculating aquaculture systems and is the world's largest producer of prawns in recirculating aquaculture systems together with its partners. The company has over 550 employees and revenue of over USD 400 million.

NOTC-listen
aksjer
 
Navn, ticker og virksomhet
 

Andfjord Salmon AS (ANDF) er et norsk selskap etablert i 2014 av Roy Bernt Pettersen. Grunnleggeren har sammen med et ekspertteam med unik kompetanse utviklet et patentert, innovativt og bærekraftig havbrukskonsept. Selskapet har hovedkontor på Sortland, mens anlegget er lokalisert på Andøya i Vesterålen.

Les også: Årsrapporter