Selskaper på børs

Selskaper på børs

Følg utviklingen for selskaper og aksjer relatert til fiskeri og fiskeoppdrett, som handles på Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market og NOTC-listen (unoterte).

Se også OSLO Seafood Index (OSLSFX) og Oslo Børs Seafood Index (OBSFX).

 
Oslo Børs
 
Ticker
 
Hjemmeside og selskapets beskrivelse av virksomheten
 AKVA group ASA AKVA AKVA group ASA er den ledende leverandøren av teknologi til fiskeoppdrett og er den eneste med global distribusjon. Produktene består av programvare, sensorsystemer, fôringsanlegg og merdsystemer.
 
 Austevoll Seafood ASA AUSS The Austevoll Seafood ASA group is a leading seafood industry specialist within the salmon, white fish and pelagic sector.
 
 P/f Bakkafrost BAKKA P/f Bakkafrost is the leading producer of top quality atlantic salmon from the Faroe Islands. Bakkafrost controls the entire value chain from production of own salmon feed to value added salmon products. In 2017 the company had a turnover of DKK 3.8 billion and employs 960 full-time equivalent employees.

 Grieg Seafood ASA GSF Grieg Seafood ASA er et integrert norsk sjømat selskap med virksomhet innenfor lakseoppdrett og videreforedling. Selskapet har virksomhet i Norge, Canada og UK og en total produksjonskapasitet på 95,000 tonn slaktet vekt.
 
 Lerøy Seafood Group ASA LSG Lerøy Seafood Group ASA sin kjernevirksomhet er distribusjon, salg og markedsføring av sjømat, videreforedling av sjømat, produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Konsernet utøver sin virksomhet gjennom datterselskaper i Norge, Sverige, Frankrike og Portugal samt et nettverk av salgskontorer som sikrer tilstedeværelse i de viktigste markedene både nasjonalt og internasjonalt.
 
 Marine Harvest ASA MOWI Mowi ASA er et av verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av atlantisk laks. Selskapet har om lag 13.233 ansatte, virksomhet i 25 land og omsatte i 2017 for EUR 3,6 milliarder.
 
 Norway Royal Salmon ASA NRS Norway Royal Salmon ASA er et integrert sjømatselskap med virksomhet innen lakseoppdrett, settefisk, salg & markedsføring. NRS kontrollerer 35 konsesjoner for oppdrett av laks i tre kjerneområder; Vest-Finnmark, Senja i Troms og Rogaland/Hordaland. NRS selger laks gjennom eget salgsapparat til cirka 50 land.
 
 NTS ASA NTS NTS ASA er et fullintegrert havbrukskonsern, lokalisert i Midt-Norge. Midt-Norsk Havbruk AS produserer oppdrettslaks og er tildelt 14 konsesjoner. Norsk Fisketransport AS er et av landets ledende brønnbåtrederier og opererer en flåte på 10 fartøyer. KB Dykk AS, med sine 9 fartøy, tilbyr alt innen service til oppdrettsnæringen. NTS er også involvert i godstransport på sjø gjennom NTS Shipping AS. NTS Management tilbyr kvalitets- og sikkerhetssystemer til aktører i Midt- og Nord-Norge.
 
 SalMar ASA SALM SalMar ASA er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i både Midt-Norge og Nord-Norge, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya og Vikenco på Aukra. Videre eier SalMar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd.
 
 Salmones Camanchaca S.A. SALMON Salmones Camanchaca S.A. er en vertikal og fullt integrert virksomhet innen oppdrett, produksjon, markedsføring og salg av laks. Selskapet har også virksomhet innenfor oppdrett og produksjon av torsk. Selskapet har en årlig produksjon på 60 000 tonn, hvorav 48 000 tonn er laks. Den totale produksjonskapasiteten er 75 000 tonn. Selskapet har omtrent 1 350 ansatte.
 
 The Scottish Salmon Company PLC SSC The Scottish Salmon Company PLC is the leading producer of Scottish Salmon. There are over 50 farms located on the Hebrides and West Coast of Scotland, potential harvest volumes are approximately 30,000 tonnes.
 
 
Oslo Axess
 
Ticker
 
Hjemmeside og selskapets beskrivelse av virksomheten
 Hofseth BioCare ASA HBC

Hofseth BioCare ASA sitt hovedmål er å tilby høyverdi biomarine ingredienser til humant konsum. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraftig og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ produksjonsteknologi er HBC i stand til å bevare kvaliteten på protein, kalsium og olje fremstilt av lakseavskjær. HBC bidrar dermed til effektiv utnyttelse av marine ressurser til det profitable markedet for kvalitet ingredienser til humant konsum.

 
Merkur Market
 
Ticker
 
Hjemmeside og selskapets beskrivelse av virksomheten
 Atlantic Lumpus AS ATLU-ME

Atlantic Lumpus AS er et oppdrettsselskap med kontroll på hele verdikjeden. Selskapet skal produsere rognkjeks som rensefisk mot lakselus, og har sin virksomhet i Norge. Selskapets kjerneverdier er miljøvennlig produksjon av ett miljøvennlig produkt.

 Atlantic Sapphire AS ASA-ME

Atlantic Sapphire AS er en pioner innenfor BluehouseTM (landbasert) lakseoppdrett, lokalt, og transformerer proteinproduksjon, globalt. Selskapet etablerte sitt innovasjonssenter i Danmark i 2011, med fokus på å skape bærekraftig og miljøvennlig teknologi som gjør selskapet i stand til å produsere for forbrukermarkedet på kommersielt nivå. Atlantic Sapphire bygger sitt første anlegg i Miami, Florida, USA og har sikret vannhåndteringstillatelser for produksjon opptil 90 000 tonn per år.

 Sino Agro Food, Inc SIAF-ME

Sino Agro Food, Inc is a protein food production and development company operating in the People's Republic of China. The company's goal is to produce and market sustainable seafood and beef to the rapidly growing middle class in China. The company is a global leader in development of recirculating aquaculture systems and is the world's largest producer of prawns in recirculating aquaculture systems together with its partners. The company has over 550 employees and revenue of over USD 400 million.

 
NOTC-listen
 
Ticker
 
Hjemmeside og selskapets beskrivelse av virksomheten
Ingen - -