Fiskeri

 • Maskinpersonell tek etterutdanning

  Eit stort prosjekt med etterutdanning av maskinpersonell i havfiskeflåten er no i gang. I alt har 114 maskinassistentar meldt seg til kursa.

 • Reduserer NOx utslippene i indre Oslofjord

  Gasnor og Tide Sjø AS har inngått avtale om naturgassleveranser til de tre nye passasjerfergene i Oslofjorden, som trafikkerer strekningen Aker Brygge - Nesoddtangen.

 • Forskrifter til hamne- og farvasslov på høyring

  Forskriftene og forskriftsendringane som departementet foreslår skal tre i kraft samtidig med den nye hamne- og farvatnslova, vert no sende på høyring.

 • Fiskebåt ønsker mer ressursforskning

  Fiskebåtredernes Forbund vil ha en kraftig opptrapping av ressursforskningen, og ber regjeringen om å utarbeide en langsiktig strategi for økt satsing på ressursforskning.

 • Strategi for lokal mat fra Troms

  Fylkesmannen i Troms har nå sendt Strategi for satsing på lokal mat fra Troms 2009-2012 ut på høring.

 • Utdypende informasjon om kjøpet av Fryseriet AS

  Norway Pelagic ASA har i dag sendt ut en utvidet børsmelding, med nærmere informasjon om kjøpet av Fryseriet AS.

 • Drøfter utkastforbud for Østersjøen

  Nylig inviterte Danmarks minister for mat, landbruk og fiskeri, Eva Kjer Hansen, til diskusjon om innføring av utkastforbud i Østersjøen.

 • Politianmeldt for kalkutslipp

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal har anmeldt Ålesund Kommune for utslipp av kalk til Årsetelva.

 • Seismikkinnsamlingen går som planlagt

  Seismikkfartøyet Ocean Explorer startet innsamlingen av seismiske data nord for Senja, på Troms II, i går kveld.

 • Omfattende aksjon mot ulovlig hummerfiske

  Fiskeridirektoratet aksjonerer denne sommeren sammen med flere andre offentlige etater for å bekjempe ulovlig hummerfiske.

 • Surofi foran fjoråret

  Surofi ( Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag) ligger noen millioner foran fjoråret i omsetning så langt i år.

 • Nytt styre for FHF

  Fiskeri- og kystdepartementet har utnevnt nytt styre for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for perioden 1. juli 2009 – 1. januar 2011.

 • Dømt for fiskefusk

  To brødre fra Karlsøy er i Nord-Troms tingrett dømt for brudd på loven om saltvannsfiske, etter triksing med levering og sluttsedler.

 • Helga Pedersen til Island

  Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen vil fra 1. til 3. juli møte de øvrige nordiske ministrene, med ansvar for fiskeri og landbruk, under ministermøte i Nordisk Ministerråd i Ísafjörður på Island.

 • Sildemelke blir barnegrøt

  Nofima Ingrediens har forsket fram et pulverprodukt som inneholder sildemelke. Dette er nå klart til testing ved Haukeland sykehus i Bergen. I fremtiden kan pulveret bidra til bedre helse for feilernærte barn i Afrika.

 • Slutter med saltfisk i Skarsvåg

  Aker Seafoods slutter med produksjon av saltfisk i Skarsvåg i Nordkapp Kommune.

 • Norway Pelagic kjøper Fryseriet

  Norway Pelagic ASA inngikk 29. juni 2009 en aksjekjøpsavtale  med Ytterstad Fiskeriselskap om overtakelse av Fryseriet AS.

 • – Superba Krill Oil bedre enn fiskeolje

  Kosttilskuddet Superba Krill Oil, som er rik på omega-3 fosfolipider, gir betydelig større reduksjon av hjertefett og leverfett enn omega-3 fra fiskeolje.

 • – Im Land Der Wikinger

  Søndag 28. juni synte den tyske tv kanalen Norddeutscher Rundfunk (NDR) et 45 minutter langt program med reportasjer hovedsakelig fra Sunnmøre.

 • Ny størrelsesbegrensning for kystfartøy

  Fiskeridirektoratet vil forhindre at uforholdsmessig store kystfartøy taes i bruk i norsk fiske, og innfører derfor en størrelsesbegrensning for rom som holdes utenom lasteromsvolumet på 300 kbm.