Fiskeri

 • Helga Pedersen til Island

  Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen vil fra 1. til 3. juli møte de øvrige nordiske ministrene, med ansvar for fiskeri og landbruk, under ministermøte i Nordisk Ministerråd i Ísafjörður på Island.

 • Sildemelke blir barnegrøt

  Nofima Ingrediens har forsket fram et pulverprodukt som inneholder sildemelke. Dette er nå klart til testing ved Haukeland sykehus i Bergen. I fremtiden kan pulveret bidra til bedre helse for feilernærte barn i Afrika.

 • Slutter med saltfisk i Skarsvåg

  Aker Seafoods slutter med produksjon av saltfisk i Skarsvåg i Nordkapp Kommune.

 • Norway Pelagic kjøper Fryseriet

  Norway Pelagic ASA inngikk 29. juni 2009 en aksjekjøpsavtale  med Ytterstad Fiskeriselskap om overtakelse av Fryseriet AS.

 • – Superba Krill Oil bedre enn fiskeolje

  Kosttilskuddet Superba Krill Oil, som er rik på omega-3 fosfolipider, gir betydelig større reduksjon av hjertefett og leverfett enn omega-3 fra fiskeolje.

 • – Im Land Der Wikinger

  Søndag 28. juni synte den tyske tv kanalen Norddeutscher Rundfunk (NDR) et 45 minutter langt program med reportasjer hovedsakelig fra Sunnmøre.

 • Ny størrelsesbegrensning for kystfartøy

  Fiskeridirektoratet vil forhindre at uforholdsmessig store kystfartøy taes i bruk i norsk fiske, og innfører derfor en størrelsesbegrensning for rom som holdes utenom lasteromsvolumet på 300 kbm.

 • – Fiskarlaget fikk fullt gjennomslag

  Fiskarlaget tok i vår initiativ til en vesentlig forbedring av garantilottordningen. Nå har Fiskeri- og kystdepartementet etterkommet Fiskarlagets ønske.

 • Kystverkets beredskap mot akutt forurensning

  Årsrapport: I 2008 kom det 1304 meldinger til Kystverkets beredskapsvaktlag. Av disse var 439 hendelser utslipp av forurensning til sjø, vassdrag eller på land med en total innrapportert mengde på 1562 m3.

 • Nye høringsfrister om kysttorsk og reketrål

  Fristen for å komme med innspill til Fiskeridirektoratets høringsnotater om «kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerakkysten» og «sorteringsrist i reketrål» er utsatt til 1. september.

 • – Havna tilgriset av fiskefett

  Sirevåg: Småbåteier Finn K. Egeli reagerer kraftig på stadige utslipp av fiskefett i havnebassenget.

 • – Unntakstilstander hos Kystverket

  Avdelingsdirektør Tormod Lunde hos Kystverket i Ålesund, sier at det er unntakstilstander på juridisk avdeling. Bakgrunnen er at Kystverket er pålagt å utarbeide den nye havne- og farvannsloven.

 • Mer sjømat i barnehagene

  I løpet av det siste året har flere enn 1.000 barnehageansatte lært hvordan og hvorfor de skal sette mer sjømat på menyen.

 • Odd Olsen Ingerø blir ny sysselmann

  Sjef for Kripos, Odd Olsen Ingerø, er i statsråd i dag åremålsbeskikket som ny sysselmann på Svalbard for en periode på tre år. Ingerø var også sysselmann fra 2001 til 2005.

 • Giftige blåskjell i Midt-Troms

  Mattilsynet har påvist en farlig algegift i Midt-Troms, og advarer nå folk mot å spise skjell som man plukker selv i dette området.

 • – Kjenner seg ført bak lyset av Vestavind Kraft

  Fiskarlaget i Sogn og Fjordane stilte seg positive til vindmøller utanfor Stad, under føresetnad av at hovudkontoret for selskapet skulle liggje i Sogn og Fjordane.

 • Hva skjer når EUs forbud mot selprodukter trår i kraft

  EU vil innføre et generelt forbud mot omsetning, import og eksport av selprodukter i EU. Hva innebærer dette for Norge? Hvorfor er saken prinsipielt viktig?

 • Garantilottordningen styrkes

  Fiskeri- og kystdepartementet har i dag besluttet å øke ukesbeløpet i garantilotten fra 2.200 kroner til 3.500 kroner.

 • Legg til rette for vindmøller til havs

  Regjeringa legg i dag fram forslag til ny lov om fornybar energi til havs (havenergilova).

 • Arrangerte brukerforum for LRIT

  Kystverket gjennomførte 25. juni det årlige møtet i brukerforumet for havovervåkingssystemet LRIT.