Fiskeri

 • – Fiskarlaget fikk fullt gjennomslag

  Fiskarlaget tok i vår initiativ til en vesentlig forbedring av garantilottordningen. Nå har Fiskeri- og kystdepartementet etterkommet Fiskarlagets ønske.

 • Kystverkets beredskap mot akutt forurensning

  Årsrapport: I 2008 kom det 1304 meldinger til Kystverkets beredskapsvaktlag. Av disse var 439 hendelser utslipp av forurensning til sjø, vassdrag eller på land med en total innrapportert mengde på 1562 m3.

 • Nye høringsfrister om kysttorsk og reketrål

  Fristen for å komme med innspill til Fiskeridirektoratets høringsnotater om «kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerakkysten» og «sorteringsrist i reketrål» er utsatt til 1. september.

 • – Havna tilgriset av fiskefett

  Sirevåg: Småbåteier Finn K. Egeli reagerer kraftig på stadige utslipp av fiskefett i havnebassenget.

 • – Unntakstilstander hos Kystverket

  Avdelingsdirektør Tormod Lunde hos Kystverket i Ålesund, sier at det er unntakstilstander på juridisk avdeling. Bakgrunnen er at Kystverket er pålagt å utarbeide den nye havne- og farvannsloven.

 • Mer sjømat i barnehagene

  I løpet av det siste året har flere enn 1.000 barnehageansatte lært hvordan og hvorfor de skal sette mer sjømat på menyen.

 • Odd Olsen Ingerø blir ny sysselmann

  Sjef for Kripos, Odd Olsen Ingerø, er i statsråd i dag åremålsbeskikket som ny sysselmann på Svalbard for en periode på tre år. Ingerø var også sysselmann fra 2001 til 2005.

 • Giftige blåskjell i Midt-Troms

  Mattilsynet har påvist en farlig algegift i Midt-Troms, og advarer nå folk mot å spise skjell som man plukker selv i dette området.

 • – Kjenner seg ført bak lyset av Vestavind Kraft

  Fiskarlaget i Sogn og Fjordane stilte seg positive til vindmøller utanfor Stad, under føresetnad av at hovudkontoret for selskapet skulle liggje i Sogn og Fjordane.

 • Hva skjer når EUs forbud mot selprodukter trår i kraft

  EU vil innføre et generelt forbud mot omsetning, import og eksport av selprodukter i EU. Hva innebærer dette for Norge? Hvorfor er saken prinsipielt viktig?

 • Garantilottordningen styrkes

  Fiskeri- og kystdepartementet har i dag besluttet å øke ukesbeløpet i garantilotten fra 2.200 kroner til 3.500 kroner.

 • Legg til rette for vindmøller til havs

  Regjeringa legg i dag fram forslag til ny lov om fornybar energi til havs (havenergilova).

 • Arrangerte brukerforum for LRIT

  Kystverket gjennomførte 25. juni det årlige møtet i brukerforumet for havovervåkingssystemet LRIT.

 • Havbeiteområde opna for fiske

  Bremanger: Havområda som Grotle Havbeite tidlegare hadde konsesjon på, er no opna for ålmenta og alle som vil fiske etter dei ordinære reguleringane.

 • SFT verner om koraller på Sularevet

  SFT sier nei utslipp som kan skade koraller, og krever at borekaks samles opp eller pumpes bort fra koraller under boring av letebrønn ved Sularevet verneområde i Norskehavet.

 • Buktafestivalen med rock og sjømat

  Fra en spennende sjømatmeny kan publikum på Buktafestivalene i Tromsø velge blant annet fiskesuppe, hvalburger og «fesk og potedes». 

 • Sildelaget åpner for mer makrell

  Norges Sildesalgslag åpner for å kunne gi adgang for fartøyer til å levere ut over den eksisterende kvantumsbegrensningen på 20 tonn per fartøy.

 • Eddik kan forverre brennmanetskader

  Bruk av eddik kan forverre brennmanetskader. Dette gjelder også for den mer aggressive brennmaneten «portugisisk krigsskip», melder Tidsskrift for Den norske legeforening.

 • Los 118 døpt i Ålesund

  I strålende solskinn og med en rekke prominente gjester til stede, deriblant kystdirektør Kirsti Slotsvik, ble den nye losskøyta "Los 118" døpt i Ålesund.

 • Mer bråk om seismikk

  Det brygger opp til mer strid skyting av seismikk utenfor Vesterålen. 10-15 båter kan tenkes å ville sabotere for avviklingen av årets seismikkskyting.