Fiskeri

 • Maneter tetter reketrålen

  Tore Sahlin ved fiskemottaket til Fjordfisk på Vesterøy, har merket en markert nedgang i leveransene av reker. Forklaringen er maneter som tetter reketrålene.

 • Differensiering i sjømatmarkedet

  Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), set i desse dagar i gong eit prosjekt for å sjå på korleis ein kan gjennomføre suksessfull produktdifferensiering i sjømatnæringa.

 • Nye reguleringer for fisket etter ål

  Fiskeri- og kystdepartementet har vedteke nye reglar for forvaltninga av europeisk ål. 

 • Oljedirektoratet har kjøpt ut 100 fiskere

  ODs seismikkinnsamling starter 29. juni. 100 fiskere har undertegnet frikjøpsavtale. Innsamlingen av 3D-seismikk starter først i Vesterålen (Nordland VII) med fartøyet Geo Pacific.

 • Eierendringer for Bodø Sildoljefabrikk

  Austevoll Seafood ASA melder i dag at det er gjort endringer i eiersammensetningen for Bodø Sildoljefabrikk AS.

 • Mattilsynet rydder opp i regelverket

  Mattilsynet ba tidlig i vår virksomheter og andre melde fra om lover og forskrifter som er vanskelige å finne frem i, vanskelige å forstå, eller som oppleves som lite hensiktsmessig.

 • Viksund Båt AS mot konkurs

  Viksund Båt AS, produsent av fritidsbåter på Askøy ved Bergen, går til skifteretten.

 • Klimaendringenes påvirkning på naturressursene

  Hvordan påvirker klimaendringene naturressursene våre, og hvordan kan de nordiske landene best forberede seg på klimaendringenes konsekvenser for naturressurser og matproduksjon i vår region?

 • Regulering av fisket etter makrell

  Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett regulering for kystfartøygruppa sitt fiske etter makrell i 2009. Årets makrellkvote for kystfartøygruppa er 35 558 tonn.

 • Belgisk tråler mistenkt for ulovlig fiske

  Den belgiske tråleren "Custos Deus", ble tirsdag bordet av Kystvaktfartøyet KV Leikvin for en rutinemessig inspeksjon.

 • Kystverket får sentral rolle i EU-prosjekt

  Kystverket skal ha en sentral rolle i det nye EU-prosjektet BLAST – Bringing Land and Sea Together. Forskningsprosjektet starter opp i oktober 2009 og går over tre år.

 • Fortviler over nye krabberegler

  Krabbefisker Arnfinn Kaaby fra Børselv, fortviler over det nye regelverket som forbyr fluktåpninger i teiner for kongekrabbe.

 • – Spis fet fisk i stedet for omega-3-beriket mat

  Jeanette Roede, konsept- og kommunikasjonssjef i Grete Roede AS, er kritisk til omega-3-beriket mat, og fremholder fet fisk som et alternativ.

 • Torskeprat

  En rigg med to hydrofoner er nettopp satt ut fra forskningsfartøyet ”Håkon Mosby”. Den skal drive med strømmen og ta opp bakgrunnsstøyen i området Nordland VII før seismikkskytingen starter neste uke.

 • Ny lov om dyrevelferd

  Den nye dyrevelferdsloven ble sanksjonert i statsråd fredag 19. juni som lov nummer 97 i 2009.

 • Oppdaget ny anemone og hornkorall

  To nye arter: en anemone og en hornkorall som ikke er funnet i Norge tidligere, er oppdaget under MAREANO sin kartlegging av havbunnen utenfor Nord-Norge.

 • Nye rutiner for eksport til Russland

  Den russiske veterinærtjenesten har innført nye registreringsrutiner for fiskevirksomheter som ønsker å eksportere til Russland. De nye rutinene gjelder ikke virksomheter som produserer oppdrettet laks.

 • Forbud mot fluktåpninger i teiner for kongekrabbe

  Fiskeri- og kystdepartementet innfører nye vilkår for å delta i den frie fangsten etter kongekrabbe.

 • Leter etter miljøgifter på Svalbard

  Sysselmannens fartøy Nordsyssel, er denne uka fylt med eksperter på miljøgifter og spredning av forurensning.

 • Stort engasjement om kysttorsk

  Fiskeridirektør Liv Holmefjord møtte mandag fritids- og yrkesfiskere i Arendal for å diskutere Fiskeridirektoratets forslag til ny kysttorskforvaltning på Vestlandet og langs Skagerrakkysten.