Sei

  • Ny fordeling av sei i Nordsjøen

    Fiskeri- og kystdepartementet har vedteke ny fordeling og regulering i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy med pelagisk trålløyve, nordsjøtrålløyve og avgrensa nordsjøtrålløyve.

  • Gode prisar for sei

    Garn- og linebåten Loran er no på veg til land med 170 tonn garnsei, som vert betalt med kroner 16,75 per kilo.