Tobis

Tobis er et samlebegrep for flere arter innen silfamilien (Ammodytes). Disse fem silartene finnes i norske farvann: havsil, småsil, storsil, uflekket storsil og glattsil.