OURO

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO)