Fiskevelferd

 • – Krever smertefri avliving av fisk

  Flere store matvarekjeder i Europa krever mer human avliving av oppdrettsfisk, som i dag blir bedøvet med karbondioksid før den slaktes.

 • – Trenger kunnskap om velferd for forsøksfisk

  Et utvalg konkluderer nå med at vi vet for lite om velferdsbehovene hos forsøksfisk, og at bedre kunnskap om miljøforhold og velferdsindikatorer vil gi mer pålitelige forskningsresultater.

 • Doktorgrad på smertefølelse hos fisk

  Janicke Nordgreen disputerte 28. oktober 2009 for PhD-graden med en avhandling om smertefølelse hos fisk.

 • Utsetter forbudet mot CO2-bedøving

  Fiskeri- og kystdepartementet vil utsette forbudet mot bruk av CO2 til bedøving av oppdrettsfisk ved slakting.

 • Fisk som forsøksdyr

  Norge bruker et stort antall fisk til dyreforsøk hvert år, og mange av forsøkene blir karakterisert som smertevoldende.

 • Fiskevelferd ved trenging og pumping

  I sitt foredrag på Trygg Mat dagen i Trondheim, poengterte Kjell Midling, fra Nofima, at trenging, pumping og flytting av fisk, kan være minst like viktig for fiskens velferd som god bedøving.

 • Bedøving med elektrisitet eller slag?

  Slakting og dyrevelferd, hvilken metode er mest hensiktsmessig for avliving av slaktefisk? Det var et av temaene på Trygg Mat dagen i Trondheim nylig.

 • Moderne slakting av laks

  Havbruksnæringen stiller krav til egen kompetanse og velferdstilpasset teknologi i alle ledd. Et sentralt tema er etisk avliving av fisk.

 • Vant frem med klage mot lakseforsøk

  Dyrevernalliansen har vunnet frem med en klage på bruk av laks til forsøk. Klagen er i følge Dyrevernalliansen prinsipiell, og kan spare både fisk og andre dyr fra lignende forsøk fremover.

 • Kunnskap for bærekraftig oppdrett

  - Når vi tidlig har kunnskap om uønskede effekter av oppdrett, kan også tiltakene settes inn i tide, sier Sigve Nordrum, programstyreleder for HAVBRUK.

 • Ny lov om dyrevelferd

  Den nye dyrevelferdsloven ble sanksjonert i statsråd fredag 19. juni som lov nummer 97 i 2009.