Meninger

 • Prisforhandlingene for fisk

  DEBATT: Norges Kystfiskarlag avd. Bø reagerer med vantro etter de siste prisforhandlingene mellom Norges Råfisklag og kjøperorganisasjonene.

 • GOD JUL fra Norges Sildesalgslag

  På denne tiden av året snakker vi vanligvis om julefreden som senker seg. I år er det hektisk aktivitet helt til julen ringes inn – og litt til.

 • Åpent brev til regjeringen om vill laksefisk

  ÅPENT BREV: Forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er bekymret over lakselussituasjonen og situasjonen for vill laksefisk langs store deler av kysten.

 • Næringens ondskap

  KRONIKK: Vern eller ikke vern - det vanskelige politiske og personlige valget, skriver Håvard Y Jørgensen i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) i denne kronikken.

 • Lakselus, oppdrett og villaks

  KRONIKK: Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) deler bekymringen for den Norske villaksen med andre interesseorganisasjoner.

 • Viktige verktøy mot lakselus er på plass

  Debatt: De seneste dagene har det fra flere hold vært etterlyst dramatiske strakstiltak mot lakselus. Senterpartiet vil påpeke at viktige verktøy mot lakselus allerede er på plass.

 • Laks på rømmen

  Kronikk: Oppdrettsnæringen bør ikke få vokse før den kan håndtere miljøproblemene den skaper, skriver fagrådgiver Marius Dalen i Bellona i denne kronikken.

 • Økt lønnsomhet og mer mat til verden?

  Kronikk: Kan målsettingen om økt lønnsomhet i fiskerinæringen, gå hånd i hånd med ønsket om mer mat til verden?

 • Kan eller vil vi lære av Chile?

  I Norge mener mange at en lakse-pandemi, slik vi ser den i Chile, ikke er en reell trussel. Men hvor sikre er vi egentlig på det, spør fagsjef Svein Reppe i NSL i denne kronikken.

 • – Hvalfangere på kanten av stupet

  Kronikk: Den internasjonale hvalfangstkommisjonens (IWC) årlige møte åpner i Madeira 22. juni. IWC og hele organisasjonens fremtid står på spill.