Fiskeoppdrett

 • - Oppdrettslaksen har hjertetrøbbel

  Nesten halvparten av oppdrettslaks rammes av hjertebetennelse, og ni av ti har ekstra fett på hjertet, viser en ny masteroppgave.

 • Miljøprisen 2009 tildelt Per Andersen

  Per Andersen ble tirsdag tildelt Fiskeridirektoratets miljøpris for sitt langvarige engasjement på næringens og havmiljøets vegne.

 • Mer laks kan bli bløgget om bord

  Erfaringer fra to FHF-finansierte prosjekter ved Marine Harvest i Rogaland, samt planer i norsk havbruksnæring for de neste årene, tilsier at slakting direkte fra oppdrettsmerd vil øke i omfang.

 • Resultatvarsel fra Codfarmers

  Codfarmers ASA (COD) har sendt ut et negativt resultatvarsel. 

 • MTB kan økes mot betaling

  Regjeringa mener det er rom for bærekraftig vekst i lakseoppdrettsnæringen i 2010, men det blir ikke nye konsesjoner. Det vil bli tilbudt fem prosent økt kapasitet for eksisterende tillatelser (økt maksimal tillatt biomasse).

 • Luseforskrift vedtatt

  Fiskeri og kystdepartementet fastsatte i dag, 18. august, en ny forskrift om bekjempelse av lakselus.

 • Forslag til nytt regelverk for torskeoppdrett

  Fiskeri- og kystdepartementet sender nå på høring flere forskriftsendringer som i all hovedsak får betydning for oppdrett av torsk.

 • Nytt forvaltningsregime for Hardangerfjorden

  Fiskeri- og kystdepartementetet gjer framlegg om eit et nytt forvaltningsregime for oppdrett i Hardangerfjorden.

 • Vil tillate flytting over regiongrenser

  Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å opne for at dei som vidareforedlar ein vesentleg del av sin eigen fisk, kan flytte biomasse over regiongrensene når dei har oppdrettsløyve på begge sider av grensa.

 • Advarer mot oppdrett i Skjerstadfjorden

  - Det blir ikke plass til mer oppdrett i Skjerstadfjorden, mener marinbiolog Ivar H. Pettersen fra Bodø.

 • Overskudd for Marine Farms

  Marine Farms økte omsetningen med 18 prosent i 2. kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

 • Miljørapport for havbruksnæringen

  Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen fikk i dag overrakt FHLs første miljørapport for en samlet havbruksnæring.

 • Skottland og Norge signerte MoU om akvakultur

  Skottland og Norge har signert en Memorandum of Understanding (MoU) om akvakultur i dag.

 • Trøndelag størst på Aqua Nor

  Den trønderske fellesstanden er også i år den største når Aqua Nor arrangeres i Trondheim 18.-21. august 2009.

 • Datalaboratorium for oppdrettsnæringen

  Fra et nytt datalaboratorium ved SINTEF, formet som en operasjonssentral og utstyrt med tung regnekraft, skal havbruksforskere og utstyrsleverandører hjelpe fiskeoppdrettere med å oppnå sikrere og mer effektiv drift.

 • Redusert vaksinedose gav mindre skade

  Nye vaksineforsøk viser at laksen utvikler mindre skader og oppnår høyere vekst med redusert dose vaksine enn ved full dose vaksine. Mengden virkestoff i vaksinen er den samme.

 • Moderne slakting av laks

  Havbruksnæringen stiller krav til egen kompetanse og velferdstilpasset teknologi i alle ledd. Et sentralt tema er etisk avliving av fisk.

 • Løfter matlager opp i lyset

  Jordbrukerne har i alle tider pløyd åkeren for å komme til den mest grøderike jorda. Nå kan havbrukerne snart gjøre det samme; løfte opp næringsrikt dypvann slik at blåskjellene får rikelig med alger å beite på.

 • Vågehval sprengte oppdrettsmerd

  Gildeskål:  Med stor kraft sprengte den fire og en halv meter lange vågehvalen seg inn i nota nedenfra, og inn til oppdrettstorsken.

 • Villaks rammet av furunkulose

  Fiskesykdommen furunkulose er påvist i Sanddøla, men grunneierne håper at lave temperaturer og nedbør skal stoppe utbruddet uten at det fører til massedød.