Fiskeoppdrett

 • Fall for lakseprisen

  I veke 26 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,73 kroner per kilo, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

 • Rafferty ny Chief Operating Officer i Cermaq

  Steven Rafferty, nåværende Chief Financial Officer (CFO) i Cermaq ASA, er utnevnt som Chief Operating Officer (COO) for Cermaqs globale oppdrettsvirksomhet, Mainstream.

 • Oppdretter avluser for fem millioner

  Oppdrettsselskapet SinkaBerg-Hansen AS bruker alene rundt 5 millioner kroner årlig i kampen mot lakselus.

 • Herøy ønsker næringspark på Hestøya

  Helgeland: Rådmann Roy Skogsholm i Herøy ønsker å etablere en næringspark til 36 millioner kroner rundt Marine Harvest sitt slakteri for laks på Hestøya.

 • Kunnskap for bærekraftig oppdrett

  - Når vi tidlig har kunnskap om uønskede effekter av oppdrett, kan også tiltakene settes inn i tide, sier Sigve Nordrum, programstyreleder for HAVBRUK.

 • Får lakseyngel nok vitamin K i fôret?

  Ny doktorgrad: Christel Krossøy disputerer tirsdag 30. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Vitamin K in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) with emphasis on bone”.

 • Fortviler over konsesjonsinnstilling

  Jan-Erik Jakobsen i Seløy Sjøfarm AS i Nordland, er skuffet over fylkets innstilling for tildeling av nye matfiskkonsesjoner for laks og ørret.

 • Torsk kan ha rømt

  BJOA: Vest Marine AS har funnet hull i to av tre merder, og har meldt fra om at fisk kan ha rømt.

 • Stor interesse for lakseforedling

  Over 50 deltakere samlet seg til fagmøte om forskning og utvikling innen foredling av laks, som ble arrangert på Hell 17. og 18. juni.

 • Forsker på smitteveier for PD-virus

  Det ble nylig igangsatt et treårig forskningsprosjekt med mål om å kartlegge hvordan viruset som forårsaker PD sprer seg innen og mellom oppdrettslokaliteter.

 • Spår krise for oppdrett av torsk

  Analytiker Aslak Berge frykter priskollaps for torsken og spår krise for torskeoppdretterne.

 • Ny høring om bekjempelse av lus

  Det nye forslaget til forskrift, omfatter blant annet forslag om differensierte tiltaksgrenser, endrede krav om telling og registrering, ny tellemetodikk med videre.

 • - Føler seg lurt av Codfarmers

  Ordfører Arild Kjerpeseth i Meløy føler seg lurt av ledelsen i Codfarmers, etter at det ble klart at selskapet har inngått en intensjonsavtale om kjøp av slaktetjenester fra Aker Seafoods anlegg i Stamsund.

 • EU-samarbeid om oppdrettsteknologi

  Nofima Marked representerer Norge i et nytt toårig EU-prosjekt (BrightAnimal) som skal se på bruk av moderne teknologi i oppdrett av storfe, gris, kylling og laks.

 • Codfarmers kjøper NAP Marine

  Codfarmers ASA har i dag ingått avtale med enkelte aksjeeiere i NAP Marine AS om kjøp av minimum 51 prosent av aksjene i NAP Marine.

 • Skattesak i kjølvannet av TiMar

  Johan H. Andresen med investeringsselskapet Ferd, går til retten for å få opphevet et vedtak i Skatteklagenemnda.

 • Emisjon i Codfarmers

  Codfarmers ASA har besluttet å gjennomføre en aksjeemisjon rettet mot norske og internasjonale profesjonelle investorer i perioden 25. juni til 08.00 den 26. juni 2009.

 • Lighthouse vil kjøpe ut småaksjonærene

  Lighthouse Caledonia ASA ønsker å kjøpe ut de minste aksjonærene, fremgår det av en børsmeldingen fra selskapet i dag.

 • Incod møte i Selje

  For andre gang ble det arrangert prosjektmøte for deltagere og inviterte gjester i Selje 22. og 23. juni 2009. 

 • Fem matfiskkonsesjoner tildelt i Hordaland

  Fiskeridirektoratet melder at det nå er tildelt fem konsesjoner for oppdrett av laks og ørret i Hordaland.