Fiskeri

 • Legg til rette for vindmøller til havs

  Regjeringa legg i dag fram forslag til ny lov om fornybar energi til havs (havenergilova).

 • Arrangerte brukerforum for LRIT

  Kystverket gjennomførte 25. juni det årlige møtet i brukerforumet for havovervåkingssystemet LRIT.

 • Havbeiteområde opna for fiske

  Bremanger: Havområda som Grotle Havbeite tidlegare hadde konsesjon på, er no opna for ålmenta og alle som vil fiske etter dei ordinære reguleringane.

 • StatoilHydro får ikke redusert miljøkrav

  SFT har stilt krav til StatoilHydro om å samle opp borekaks og partikkelholdig borevæske fra fire produksjonsbrønner på Morvin-feltet for å hindre at koraller skades.

 • SFT verner om koraller på Sularevet

  SFT sier nei utslipp som kan skade koraller, og krever at borekaks samles opp eller pumpes bort fra koraller under boring av letebrønn ved Sularevet verneområde i Norskehavet.

 • Buktafestivalen med rock og sjømat

  Fra en spennende sjømatmeny kan publikum på Buktafestivalene i Tromsø velge blant annet fiskesuppe, hvalburger og «fesk og potedes». 

 • Sildelaget åpner for mer makrell

  Norges Sildesalgslag åpner for å kunne gi adgang for fartøyer til å levere ut over den eksisterende kvantumsbegrensningen på 20 tonn per fartøy.

 • Eddik kan forverre brennmanetskader

  Bruk av eddik kan forverre brennmanetskader. Dette gjelder også for den mer aggressive brennmaneten «portugisisk krigsskip», melder Tidsskrift for Den norske legeforening.

 • Los 118 døpt i Ålesund

  I strålende solskinn og med en rekke prominente gjester til stede, deriblant kystdirektør Kirsti Slotsvik, ble den nye losskøyta "Los 118" døpt i Ålesund.

 • Mer bråk om seismikk

  Det brygger opp til mer strid skyting av seismikk utenfor Vesterålen. 10-15 båter kan tenkes å ville sabotere for avviklingen av årets seismikkskyting.

 • Maneter tetter reketrålen

  Tore Sahlin ved fiskemottaket til Fjordfisk på Vesterøy, har merket en markert nedgang i leveransene av reker. Forklaringen er maneter som tetter reketrålene.

 • Differensiering i sjømatmarkedet

  Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), set i desse dagar i gong eit prosjekt for å sjå på korleis ein kan gjennomføre suksessfull produktdifferensiering i sjømatnæringa.

 • Nye reguleringer for fisket etter ål

  Fiskeri- og kystdepartementet har vedteke nye reglar for forvaltninga av europeisk ål. 

 • Oljedirektoratet har kjøpt ut 100 fiskere

  ODs seismikkinnsamling starter 29. juni. 100 fiskere har undertegnet frikjøpsavtale. Innsamlingen av 3D-seismikk starter først i Vesterålen (Nordland VII) med fartøyet Geo Pacific.

 • Eierendringer for Bodø Sildoljefabrikk

  Austevoll Seafood ASA melder i dag at det er gjort endringer i eiersammensetningen for Bodø Sildoljefabrikk AS.

 • Mattilsynet rydder opp i regelverket

  Mattilsynet ba tidlig i vår virksomheter og andre melde fra om lover og forskrifter som er vanskelige å finne frem i, vanskelige å forstå, eller som oppleves som lite hensiktsmessig.

 • Viksund Båt AS mot konkurs

  Viksund Båt AS, produsent av fritidsbåter på Askøy ved Bergen, går til skifteretten. Begjæring om konkurs blir oversendt Nordhordaland tingrett denne uken.

 • Klimaendringenes påvirkning på naturressursene

  Hvordan påvirker klimaendringene naturressursene våre, og hvordan kan de nordiske landene best forberede seg på klimaendringenes konsekvenser for naturressurser og matproduksjon i vår region?

 • Regulering av fisket etter makrell

  Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett regulering for kystfartøygruppa sitt fiske etter makrell i 2009. Årets makrellkvote for kystfartøygruppa er 35 558 tonn.

 • Belgisk tråler mistenkt for ulovlig fiske

  Den belgiske tråleren "Custos Deus", ble tirsdag bordet av Kystvaktfartøyet KV Leikvin for en rutinemessig inspeksjon.