Fiskeri

  • Minsteprisen under lupen

    - Etter en tøff periode for torskesektoren er FHL fornøyd med at partene nå skal se nærmere på praktiseringen av minsteprisordningen.

  • Fortsatt reduksjon for saltfisk - havbruk øker

    Norge eksporterte hvitfiskprodukter inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 667 millioner kroner i mai. Dette er en reduksjon på 88,7 millioner kroner fra samme tid i fjor.