Garnfiske

  • Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

    Skal forske på etisk fiske

    I et nytt prosjekt skal forskere finne ut hvordan villfisk kan fanges mest mulig skånsomt, for både å sikre fiskens velferd, god kvalitet og økonomisk gevinst.