Jan Mayen

  • Jan Mayen vernes

    Regjeringen har i statsråd 19. november, vedtatt å opprette Jan Mayen naturreservat.

  • Loddefiske ved Grønland, Island og Jan Mayen

    Fiskeridirektoratet melder om gjeldende reguleringsbestemmelser for loddefisket, etter at det fredag 29. januar 2010 ble åpnet for fiske etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen.

  • Førebur opning rundt Jan Mayen

    Regjeringa har vedtatt å setje i gang ein opningsprosess for petroleumsverksemd ved Jan Mayen, med sikte på å tildele utvinningsløyve.