Laksepriser

 • Oppgang for lakseprisen

  I veke 28 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,65 kroner per kilo, ein oppgang på 1,5 prosent samanlikna med veka før.

 • Eksportpris kr 36,10 i veke 27

  I veke 27 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,10 kroner per kilo, ein oppgang på 1 prosent samanlikna med veka før.

 • Fall for lakseprisen

  I veke 26 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,73 kroner per kilo, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

 • Lakseprisen steig

  I veke 25 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,76 kroner per kilo, ein oppgang på 4,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 24 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,03 kr/kg, ein oppgang på 5,7 prosent samanlikna med veka før.