Laksepriser

  • Lakseprisen steig

    I veke 25 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,76 kroner per kilo, ein oppgang på 4,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

  • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

    I veke 24 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,03 kr/kg, ein oppgang på 5,7 prosent samanlikna med veka før.