Matmerking

  • Sjømat gjennom Nøkkelhullet

    Alle typer fersk eller frossen fisk, skalldyr, skjell og andre bløtdyr får Nøkkelhullet, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

  • Positiv til Debio-merking

    Norges Sildesalgslag mener det er viktig å holde fokus på at silda blir høstet og forvaltet på en bærekrafitg måte, framfor nødvendigvis å legge inn føringer på hva fisken skal brukes til.

  • Hvor fersk er fisken?

    Forbrukerne tror fersk fisk i fiskedisken maks er to-tre dager gammel. Men det er sjelden den er så nyfanget.