NFD

Nærings- og fiskeridepartementet

 • Faglige vurderinger av unntaksområder

  Fiskeri- og kystdepartementet har nå lagt frem de faglige vurderingene som lå til grunn for bestemmelsene om unntaksområder for produksjonsøkning i fiskeoppdrett i 2010.

 • Må vente på likviditetslån

  250 millioner i kriselån til fiskeindustrien, det var gladmeldingen statsrådene Pedersen og Navarsete hadde med seg til Husøy den 22. august. Men fiskeindustrien må vente på pengene.

 • Global FN-avtale mot ulovlig fiske

  - I forhandlinger i FNs matvareorganisasjon FAO, er det nå blitt enighet om en global og bindende avtale om havnestatskontroll for å stanse svartfisket.

 • - Helga neglisjerer faglige råd

  Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen varsler fortsatt vekst i lakseoppdrett i 2010, med 5 prosent økning hos eksisterende anlegg, noe som møter reaksjoner fra NJFF og Norske Lakseelver.

 • Fiskeriministeren imponert over Ewos-anlegget

  Florø: Fredag fekk fiskeri- og kystminister Helga Pedersen ei kort synfaring på det nye anlegget til Ewos, i forkant av at ministeren skulle opne Sildebordet i byen.