NJFF

Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Illustrasjonsbilde: Torsk og annen fisk fra sjøområdene ved Bergen. Foto: Havforskningsinstituttet

  Vil ha 200.000 nye sportsfiskere

  Stadig færre nordmenn fisker. NJFF håper Sportsfiskets år skal snu trenden.

 • Friluftslivsprisen 2010 til NJFF

  Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) tildeles Den norske friluftslivsprisen for 2010.

 • Ønsker Panda-status for villaksen

  Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener at den norske villaksen snarest bør få Panda-status - status som truet art. Politikere varsler nå kamp for villaksen.

 • Stenger 120 lakseelver

  Når laksefisket i elvene åpnes 1. juni, vil 120 av 450 elver i Norge være stengt for fiske.

 • Fremtidig jakt på oter

  DEBATT: Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) Sogn og Fjordane, har startet bestandsregistrering av oter, med tanke på mulig lisensjakt på arten, som de mener spiser for mye laks.

 • Åpent brev til regjeringen om vill laksefisk

  ÅPENT BREV: Forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er bekymret over lakselussituasjonen og situasjonen for vill laksefisk langs store deler av kysten.

 • Krever drastisk kutt for oppdrett

  NJFF og NJFF Hordaland krever at oppdrettsindustrien i Hardangerfjorden reduseres til en tredjedel av dagens tak på 70.000 tonn.

 • Krever miljøavgift for oppdrettsnæringen

  Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund krever at det innføres en miljøavgift for oppdrettsnæringen.

 • NJFF vil ha miljøavgift på oppdrett

  Bergen JFF ber NJFFs landsmøte støtte et krav om miljøavgift for oppdrettsnæringa, enten som en fôr-avgift eller pr kilo produsert fisk, noe som støttes av forbundsstyret. 

 • - Lyse bryt konsesjonsvilkåra

  Rogaland: Årdal elveeigarlag er misnøgde med at Lyse ikkje set ut smolt i Storånå i 2010, slik dei er pliktige til etter konsesjonsvilkåra.

 • Krever full stans for vekst i oppdrett

  Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener at lakselus-situasjonen er ute av kontroll, og krever både stans i vekst og sanering av anlegg i utsatte regioner.

 • - Helga neglisjerer faglige råd

  Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen varsler fortsatt vekst i lakseoppdrett i 2010, med 5 prosent økning hos eksisterende anlegg, noe som møter reaksjoner fra NJFF og Norske Lakseelver.

 • - Mye vil ha mer

  - Regjeringas tildeling av 65 nye oppdrettskonsesjoner er i full gang, men oppdrettsindustrien vil ha mer. Nå kreves både flere konsesjoner og økt maksimalt tillatt biomasse (MTB).