Økonomi

 • Skattesak i kjølvannet av TiMar

  Johan H. Andresen med investeringsselskapet Ferd, går til retten for å få opphevet et vedtak i Skatteklagenemnda.

 • Emisjon i Codfarmers

  Codfarmers ASA har besluttet å gjennomføre en aksjeemisjon rettet mot norske og internasjonale profesjonelle investorer i perioden 25. juni til 08.00 den 26. juni 2009.

 • Lighthouse vil kjøpe ut småaksjonærene

  Lighthouse Caledonia ASA ønsker å kjøpe ut de minste aksjonærene, fremgår det av en børsmeldingen fra selskapet i dag.

 • Codfarmers vil kjøpe slaktetjenester hos Aker Seafoods

  Codfarmers ASA har inngått en intensjonsavtale med Aker Seafoods ASA vedrørende samarbeid om slakting, prosessering, produksjon, salg og markedsføring.

 • Ny kontrakt for AKVA group

  AKVA group er tildelt en kontrakt for levering av Wavemaster stålmerder til Marine Harvest i Skottland. Kontrakten innebærer levering av komplette stålanlegg i oktober 2009, og tidlig 2010.

 • Lakseprisen steig

  I veke 25 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,76 kroner per kilo, ein oppgang på 4,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

 • Royal Greenland får en halv milliard

  Grønland: Et flertall i Landstinget støttet fredag ettermiddag opp om at Royal Greenland får 503,75 millioner (danske) kroner i ekstra kapital.

 • SalMars slakteanlegg til 400 millioner

  Byggearbeidene er godt i gang på SalMars nye slakte- og foredlingsanlegg for laks på Frøya. De samlede investeringene er på 410 millioner kroner.

 • Oppgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 24 2009 var eksportprisen for fersk laks 35,03 kr/kg, ein oppgang på 5,7 prosent samanlikna med veka før.