Sildelaget

Norges Sildesalgslag

  • Sildelaget åpner for mer makrell

    Norges Sildesalgslag åpner for å kunne gi adgang for fartøyer til å levere ut over den eksisterende kvantumsbegrensningen på 20 tonn per fartøy.