Sildelaget

Norges Sildesalgslag

 • Fiskets gang uke 5 i 2010

  Norges Sildesalgslag melder om fremdeles godt fiske på NVG-silda, om start og slutt på loddefisket ved Island, og om de første fangstene av kolmule fra EU sonen.

 • Fiskets gang uke 4 i 2010

  Norges Sildesalgslag melder om månedsrekord på NVG silda, og spredning av flåten etter EU avtale og åpning av lodda på Island.

 • Opphevet suspensjon av ventetidsregulering

  Norges Sildesalgslag har med umiddelbar virkning, opphevet suspensjonen av ventetidsreguleringen i fisket etter nvg-sild for levering til konsum.

 • Fiskets gang uke 3 i 2010

  Norges Sildesalgslag melder om fortsatt svært godt fiske på NVG-silda, men uten nye rekorder.

 • Omsetningsreguleringer i nvg-sild fisket

  DEBATT: En skal ikke forkludre en god sak med faktum, men fiskeripressens oppslag begynner å nå slike høyder at fakta må redegjøres for, sier Johannes Nakken i Norges Sildesalgslag.

 • Fiskets gang uke 2 i 2010

  Norges Sildesalgslag melder om rekorduke på NVG sild, samt rekord med 2.500 tonn sild på en kjøl.

 • Fiskets gang uke 1 i 2010

  Norges Sildesalgslag melder om både god start på årets fiske etter NVG-sild, og godt fiske på nordsjøsild for deltakende fartøy, samt nesten 14 400 tonn makrell fra utenlandske båter.

 • GOD JUL fra Norges Sildesalgslag

  På denne tiden av året snakker vi vanligvis om julefreden som senker seg. I år er det hektisk aktivitet helt til julen ringes inn – og litt til.

 • Fiskets gang uke 47 i 2009

  Norges Sildesalgslag melder om gode fangster av hestmakrell i begynnelsen av uke 47, men lite mot slutten. For nordsjøsild ble det høstens beste ukekvantum.

 • Fiskets gang uke 45 i 2009

  Norges Sildesalgslag melder om større NVG-sild, fortsatt godt hestmakrellfiske, og kun makrell fra EU sonen i uke 45.

 • Fiskets gang uke 44 i 2009

  Uke 44 ble en uke preget av varierende forhold på fiskefeltene for pelagisk fiske og ingen fremgang i forhandlingene om soneadgang på makrell.

 • Fiskets gang uke 43 i 2009

  Norges Sildesalgslag melder om gode fangster av NVG-sild og hestmakrell, men av makrell ble det ikke fisket noe i norsk sone.

 • Fiskets gang uke 42 i 2009

  Norges Sildesalgslag melder at makrellen var sporadisk innom norsk sone, at silda har vært vanskelig å finne i Smutthavet, og at hestmakrellfisket er i gang.

 • Fiskets gang uke 41 i 2009

  Norges Sildesalgslag melder at makrellen har vært fraværende i norsk sone, godt sildefiske og høstens første fangst av hestmakrell.

 • Fiskets gang uke 39 i 2009

  Norges Sildesalgslag melder om godt sildefiske i nord i starten av uken, og større sild i vest i helgen. Makrellfisket ble hemmet av lavtrykksaktivitet.

 • Lena Brungot ny kontrollsjef i Sildelaget

  Lena Brungot er ansatt som ny kontrollsjef i Norges Sildesalgslag.

 • Fiskets gang uke 38 i 2009

  Norges Sildesalgslag melder at fangstkapasiteten i pelagisk sektor, forflytter seg fra makrell i sør til sild i nord.

 • Fiskets gang uke 37 i 2009

  Sildelaget melder om stor deltagelse på makrellen i uke 37, men lite fisk å finne de siste dagene. I nord har båter vært på leiting etter den store silda uten resultat.

 • Positiv til Debio-merking

  Norges Sildesalgslag mener det er viktig å holde fokus på at silda blir høstet og forvaltet på en bærekrafitg måte, framfor nødvendigvis å legge inn føringer på hva fisken skal brukes til.

 • Ønsker omdisponering av garantirammer

  Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag søker nå Fiskeri- og Kystdepartementet om å få omdisponere de statlige garantirammene fra garantirammer til risikolån.