Sølvtrans

 • Sølvtrans tilbyr aksjer til ansatte

  Styret i Sølvtrans Holding har vedtatt å tilby salg av aksjer fra selskapets beholdning av egne aksjer, til fast ansatte i Sølvtrans-konsernet.

 • Sølvtrans inngikk avtale i Canada

  Sølvtrans Rederi AS, et datterselskap av Sølvtrans Holding ASA, har inngått en seks måneders befraktningsavtale med det canadiske oppdrettsselskapet Cooke Aquaculture Inc.

 • Hvide kjøpte aksjer i Sølvtrans

  Styremedlem Anders Hvide i Sølvtrans Holding ASA, ble tildelt aksjer i emisjonen før børsnotering av selskapet.

 • Sølvtrans på børs tirsdag

  ÅLESUND: Sølvtrans Holding ASA kunngjorde fredag 26. mars at aksjetegningen i forbindelse med noteringen på Oslo Axess er fullført.

 • Prospekt fra Sølvtrans Holding

  Oslo Børs har godkjent prospektet fra Sølvtrans Holding ASA, som er utarbeidet i anledning selskapets forestående børsnotering.

 • Svakt 4. kvartal for Sølvtrans

  Sølvtrans Holding AS oppnådde i fjerde kvartal 2009 et resultat før skatt på 1,4 millioner kroner, mot -23,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2008.

 • Flere selskaper vil på børs

  Oslo Børs har mottatt søknader om børsnotering fra selskapene Sølvtrans Holding AS, P/f Bakkafrost og The Scottish Salmon Company Limited.

 • Motortrøbbel for Ronja Harvester

  Brønnbåten "Ronja Harvester" måtte 14. desember ha slep av redningsskøyta på Træna etter motorhavari.