Torskeoppdrett

 • Spår krise for oppdrett av torsk

  Analytiker Aslak Berge frykter priskollaps for torsken og spår krise for torskeoppdretterne.

 • Codfarmers kjøper NAP Marine

  Codfarmers ASA har i dag ingått avtale med enkelte aksjeeiere i NAP Marine AS om kjøp av minimum 51 prosent av aksjene i NAP Marine.

 • Emisjon i Codfarmers

  Codfarmers ASA har besluttet å gjennomføre en aksjeemisjon rettet mot norske og internasjonale profesjonelle investorer i perioden 25. juni til 08.00 den 26. juni 2009.

 • Incod møte i Selje

  For andre gang ble det arrangert prosjektmøte for deltagere og inviterte gjester i Selje 22. og 23. juni 2009. 

 • Fiskarlaget kritisk til torskeoppdrett

  – Det må være en overordnet nasjonal målsetting at torskeoppdrett ikke må bygges opp på bekostning av havmiljø, ville torskebestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere.