– Bare en million i økning til Redningsselskapet

– Redningsselskapet får bare en million kroner mer over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett for 2010.

– Tilskuddet til driften av redningsskøytene blir dermed 42 millioner kroner, fortsatt 18 millioner kroner mindre enn i 2005, konstaterer Redningsselskapet på sine nettsider.

Det fremmes forslag om å bevilge 42 mill. kroner i tilskudd til Redningsselskapet i 2010.

Dette tilskuddet kommer i tillegg til midler som gis over Kultur- og kirkedepartementets budsjett, som kompensasjon for bortfall av inntekter fra den tidligere spilleautomatvirksomheten i selskapet, heter det i budsjettframlegget.

– Redningsselskapet er uenig i denne måten å argumentere på. - Kompensasjonen for bortfall av spilleinntekter var aldri ment å skulle spare utgiftene til sjøredning som Staten er ansvarlig for. 42 millioner kroner er fremdeles å regne som en reduksjon i statstilskuddet, sier kommunikasjonssjef Ernst Larsen i Redningsselskapet.

Redningsselskapet ser det som positivt at Regjeringen vil styrke slepebåtberedskapen langs kysten.