Opphever turkvoteordningen

Fiskeri- og kystdepartementet opphever nå den særskilte turkvoteordningen i fisket etter makrell.

– I lys av at EU har stengt makrellfisket i EU-farvann for norske fartøy, er det viktig å legge forholdene best mulig til rette for utøvelsen av det norske fisket i norske farvann, sier statssekretær Vidar Ulriksen.

Opphever bestemmelse

Ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) og fartøy i kystfartøygruppen som fører egen fangst er begrenset av en kvote på 250 tonn losset kvantum per tur.

Vi opphever nå denne bestemmelsen for å lette avviklingen av fisket resten av året, sier Vidar Ulriksen.