– Stryk på kosthold og fisk i statsbudsjettet 2010

– Statsbudsjettet inneholder tilnærmet ingen midler til å markedsføre sunn sjømat.

– Uheldig for folkehelsen, sier Kari Merete Griegel, fagsjef Innland, i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

I statsbudsjettet står det at regjeringen ønsker å følge opp handlingsplanen for et bedre kosthold i befolkningen. Handlingsplanen er tverrdepartemental og inneholder konkrete tiltak som vil fremme helse og forebygge sykdom gjennom å endre kostvanene. Ett av målene i handlingsplanen er et økt inntak av fisk og sjømat.

– Tomme ord

– NSL mener det er positivt at regjeringen følger opp handlingsplanen, og på den måten opprettholder fokus på et sunnere kosthold og inntak av fisk. Problemet er at det ikke følger penger med intensjonene, og da blir dette fort tomme ord. – Det er umulig å oppnå en målbar økning av fiskeinntaket uten å bruke penger på folkeopplysning, her har regjeringen ikke gjort en god nok jobb, sier Griegel.

Landbruket bruker årlig rundt 100 millioner til å markedsføre sine produkter i Norge. Landbruket er sterkt subsidiert av den norske stat. Fisk som sunn mat får bevilget 4 millioner kroner til markedsføring gjennom prosjektet fiskesprell, en satsing på grunnskole og barnehage.