Liegruppen tildelt DnB NORs Bedriftspris 2009

– Liegruppen AS er en bedrift som tør å bruke ressurser på å utvikle fremtidige og tildels svært visjonære prosjekter, samtidig som de evner å drive lønnsom virksomhet.

Liegruppen har sitt utspring i en driftig familie med mange jern i ilden. De har klart å kombinere skapertrang med god lønnsomhet. Virksomheten har vokst seg til et stort konsern med en omsetning som passerte 250 mill. i 2008, og med et års resultat på rett under 29 mill. Egenkapitalen er og betryggende på 208 mill, rundt 21 prosent.

Tradisjon og innovasjon

Liegruppen har sine røtter helt tilbake til 1800-tallet. Med slagordet ”Tradisjon og Innovasjon”, signaliserer de betydelig respekt for sin historie og sitt jordnære utgangspunkt, kombinert med evnen til nyskapning gjennom å sette seg store og utfordrende mål. Eierskapet i bedriften er og har alltid vært familiebasert, og er et godt eksempel på at tryggheten i å kjenne sine røtter, kombinert med mot til å satse også innenfor nye næringer, har gitt grunnlag for lønnsom og langsiktig vekst.

Fiske og forskning

Familien har drevet fiske i norske og internasjonale farvann i over 100 år. Liegruppen har i dag fire båter, havfiskebåtene Ligrunn, Liafjord og Libas og kystbåten Liafjell. Libas er en 94 meter lang ringnotsnurper, og er den største fiskebåten i Norge. Båten ble sjøsatt i 2004 til en kostnad på 165 mill. Med en teknologisk utrustning som gjør at den kalles ”Havets teknokrat”, blir den også mye benyttet til forskningsoppdrag. Opptil 20 forskere har en hel etasje til disposisjon med et fullt utstyrt laboratorium til marin forskning.

Flere ben å stå på

Frem til rundt 1970 var Liegruppens virksomhet konsentrert om fiskeri. På dette tidspunktet begynte de gradvis også å bygge opp en portefølje av eiendoms- og serviceselskaper. Først lokalt på Sotra med Lieco-bygget og andeler i flere næringsbygg på Ågotnes. Gruppen driver også Lieco Auto på Straume som er forhandler av Mazda og Hyundai. De eier også Ågotnes Service Senter AS, og er 50/50 medeier i Ågotnes Næringspark sammen med CCB, mens de solgte seg ut av Sartor Senter i 2004. Men deres største prosjekt på eiendomssiden er uten tvil Hansagårdene.

Lokalt engasjement og bidrag

Lie familien har alltid vært opptatt av å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Et godt eksempel på dette er Liaskjærshallen, som åpnet rett før jul i 2008. ”Kaisess” er et annet prosjekt som Liegruppen er engasjert i. Målsetningen er å ta vare på kaien som kulturminne. Gjennom forskjellige aktiviteter skal Kaisess knytte fortid, nåtid og fremtid sammen. Kaiene skal igjen bli et sted hvor mennesker kan utveksle nye ideer og opplevelser på tvers av generasjonene.

Kystbyen

I sin vurdering har juryen lagt vekk på at Liegruppen tør å bruke ressurser på å utvikle prosjekter som ligger langt frem i tid og som er tildels svært visjonære. Kystbyen er et slikt. På 300 mål på nordre Bildøy er målet å bygge en helt ny bydel for inntil 7000 mennesker, med tilhørende boliger, servicebygg og kontorbygninger. Dette skal bidra til å sikre en bærekraftig vekst og utvikling av regionen. Roy Eddy Lie er daglig leder i Liegruppen Eiendom, og en av de sentrale pådriverne bak arbeidet med Visjon Kystby.