Danske fiskere raser mot EU-byråkrati

Danmarks Fiskeriforening raser mot EU-byråkratiet som de mener er groteskt og uakseptabelt, og noe som slår ihjel dansk fiskeri.

Bakgrunnen er et forslag fra EU om ny lovgivning for fiskeriene i Nordsjøen, Kattegat og Skagerrak. Nedenfor har vi gjengitt pressemeldingen fra Danmarks Fiskeriforening.

Dansk fiskeri smadres af bureaukrati

– Det er grotesk og uacceptabelt – dansk fiskeri bliver smadret af bureaukrati, udtaler Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening

– EU-Kommissionen og det svenske formandskab for EU vil trække komplet ubrugelig lovgivning ned over hovedet på fiskerne, siger han.

På EU-fiskeriministrenes møde i næste uge i Luxembourg vil EU-Kommissionen og Sverige, der har formandskabet for EU, have vedtaget en ny lovgivning om fiskerikontrollen, og inden jul skal der også vedtages ny lovgivning om de tekniske regler, der gælder for fiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

I Danmark har vi den mest effektive fiskerikontrol i EU. Det er gang på gang påvist i internationale analyser. Kontrollen er imidlertid ikke lige så effektiv og omfattende i andre lande. Det forsøger EU-Kommissionen at råde bod på ved at få gennemtrumfet en ny forordning, altså lovgivning, om fiskerikontrol.

Danmarks Fiskeriforening har over for fødevareministeren og over for EU-Kommissionen gjort opmærksom på, at når hele EU’s fælles fiskeripolitik skal revideres pr. 1. januar 2013, er det naturligt at tage kontrollovgivningen op samtidig, således at de forskellige dele af fiskeripolitikken hænger naturligt sammen. Fødevareminister Eva Kjer Hansen er i øvrigt enig i dette standpunkt.

Danmarks Fiskeriforening har i det seneste år haft et omfattende arbejde med kontrolforordningen sammen med Fødevareministeriet, men der er kun ændret ganske få og små ting i lovforslaget, fordi EU-Kommissionens embedsmænd ikke er i stand til at forholde sig til virkeligheden i denne sag.

Sammen med de andre europæiske fiskere har Danmarks Fiskeriforening rettet direkte henvendelse til EU-Kommissionens formand for at få fiskerikontrolforslaget taget af bordet.

Hvis der vedtages en ny kontrolforordning betyder det bl.a.:

  • Kravene til fiskernes logbøger bliver så stramme, at de ikke kan overholdes i praksis
  • Krav om satellitovervågning for små fartøjer og elektronisk logbog
  • Der indføres meget høje bøder og et straffesystem, som kan betyde tre måneders forbud mod fiskeri med et fartøj
  • Landinger skal anmeldes 4 timer i forvejen
  • Forbud mod omladning

Ovenstående er blot nogle af de foreslåede regler, men der er mange andre på en lang række områder.

– Det ville være i alles interesse, hvis man brugte kræfterne på at få den nuværende lovgivning til at virke i alle lande, inden nye umulige krav bliver gennemført, siger Svend-Erik Andersen og fortsætter:

– I dansk fiskeri vil vi meget gerne være med til at opretholde en effektiv kontrol, men hverken vi eller vores fiskerikontrolmyndigheder kan leve med en lovgivning, der simpelthen ikke kan overholdes.

I 1998 blev der vedtaget nogle tekniske regler for fiskeriet. Det er bestemmelser om fiskeredskaber, om størrelsen på fisk, der må landes, om bifangster, om lukkede områder osv. Disse bestemmelser har været på forhandlingsbordet mange gange, fordi de skal føres up-to-date. Det var forudset, at vi skulle have god tid til at få bestemmelserne forhandlet, men lige pludselig efter sommerferien dukkede nye papirer op til vedtagelse i år.

– Hvis det så bare havde været en modernisering af reglerne, så de blev regionaliseret og var til at arbejde med, så kunne vi forstå det. Men man har sneget markante ændringer ind, som dansk fiskeri ikke kan leve med, siger Svend-Erik Andersen.

Hvis forslaget til tekniske ændringer bliver vedtaget, betyder det bl.a., at:

  • Det danske industrifiskeri får så stramme regler om bifangst, at store dele af fiskeriet stoppes
  • Kravene til fiskeredskaberne (trawl) ændres uden bund i virkeligheden
  • Skagerrak/Kattegat-fiskeriet vil miste en meget betydelig del af fangsterne pga. redskabsregler

Danmarks Fiskeriforening har over for Fødevareministeriet og på møde i Bruxelles med EU-Kommissionens repræsentanter gjort opmærksom på, at forslaget om tekniske regler ikke er færdigbearbejdet.


Formanden Svend-Erik Andersen tilføjer:

– Vi har direkte anbefalet EU-Kommissionen at foreslå en overordnet rammelovgivning, som ministerrådet kan vedtage ud fra de nuværende regler. Så kan vi i ro og mag stykke nogle regionale, specifikke regler sammen næste år.

Afsluttende siger Svend-Erik Andersen om den aktuelle situation i dansk fiskeri:

– Vi har igennem de seneste år været igennem en omstrukturering, hvor vi har fået færre fartøjer. Det har betydet større kvoter til de enkelte fartøjer og har også ført til en lang række nybyggede fartøjer til fiskeriet. Alle de betydende fiskebestande for dansk fiskeri er i stigning: torsk, rødspætter, tunger, hummer, tobis, brisling, og det er glædeligt. Prismæssigt er vi desværre i bund, som mange andre fødevarer, men vi må håbe, det retter sig igen.

– Det er helt ufatteligt, at et velfungerende fiskerierhverv - hvor flåden er skåret ned, så den passer til det, vi må fiske – skal mishandles af havdagebegrænsninger, der gør det umuligt at fange kvoterne, tekniske regler, som ikke har noget med den virkelige verden at gøre, og kontrolregler, som er umulige at overholde.