Finnmark best i nord

Fiskebedriftene i Finnmark har i år klart seg bedre enn bedriftene i Troms og Nordland.

Relaterte artikler

For mens Nordland og Troms har hatt store berg med saltfisk på lager, har Finnmark rettet seg inn mot en annen del av markedet, forteller administrerende direktør i Norges Råfisklag, Trygve Myrvang til NRK Nordnytt.

– Det skyldes jo at det i Finnmark, og kanskje spesielt i øst, produseres mye ferskvare. Både fersk- og frossenfilet. På den måten har de lagt mindre fisk i salt, sier Myrvang.

I tillegg har de også hengt mindre fisk enn sine kollegaer lenger sør.

– Kombinasjonen med at flere at bedriftene der har holdt på med kongekrabbe, og henvendt seg til et ferskmarked har vært god. Samtidig kom fisket i Finnmark senere i gang ut på våren hvor det var prisreduksjoner. Det er nok riktig å si at finnmarksbedriftene kommer bedre ut enn snittet, sier Myrvang til NRK.