Finnmark best i nord

Fiskebedriftene i Finnmark har i år klart seg bedre enn bedriftene i Troms og Nordland.

For mens Nordland og Troms har hatt store berg med saltfisk på lager, har Finnmark rettet seg inn mot en annen del av markedet, forteller administrerende direktør i Norges Råfisklag, Trygve Myrvang til NRK Nordnytt.

– Det skyldes jo at det i Finnmark, og kanskje spesielt i øst, produseres mye ferskvare. Både fersk- og frossenfilet. På den måten har de lagt mindre fisk i salt, sier Myrvang.

I tillegg har de også hengt mindre fisk enn sine kollegaer lenger sør.

– Kombinasjonen med at flere at bedriftene der har holdt på med kongekrabbe, og henvendt seg til et ferskmarked har vært god. Samtidig kom fisket i Finnmark senere i gang ut på våren hvor det var prisreduksjoner. Det er nok riktig å si at finnmarksbedriftene kommer bedre ut enn snittet, sier Myrvang til NRK.

Les også: Betingelser for likviditetslåneordningen 05.10.2009

Les også: Nordea frykter konkursras i Lofoten 23.09.2009