– Statsbudsjettet tapper fiskerinæringen

Det ekspansive statsbudsjettet vil tappe fiskerinæringen for konkurransekraft, mener Fiskebåtredernes Forbund.

– Det ekspansive statsbudsjettet vil styrke kronen og tappe fiskerinæringen, som eksporterer over 90 prosent av produktene, for konkurransekraft, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund.

Adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt. Foto: FiskebåtAdm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt– Fiskerinæringen er sammen med andre eksportnæringer de som fra før er hardest rammet av finanskrisen og som taper mest på et ekspansivt statsbudsjett, som styrker kronen og fører til økt renteoppgang, sier han.

– Feil retning

Maråk frykter at budsjettet vil føre til en reprise av situasjonen først på 2000-tallet, da eksportindustrien ble nedbygd som følge av sterk krone og høy rente.

– For å opprettholde velferdsnivået i Norge er det viktig med en sterk konkurranseutsatt sektor. Dessverre bidrar totaliteten i budsjettet i feil retning, sier Maråk, som også etterlyser bedre økonomiske rammevilkår for fiskerinæringen, blant annet i form av et mer næringsvennlig skatteregime.

Han mener at det på den andre siden er gledelig at det avsettes mer midler til havressursforskning.

– Det er gledelig at vi har fått gjennomslag for å øke bevilgningene til havressursforskning, både i revidert nasjonalbudsjett og nå i statsbudsjettet, men behovet er langt større enn økningen dersom vi skal kunne tette de mange kunnskapshullene innenfor denne sektoren, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.