Greenpeace tatt for ølsmugling

Greenpeace-fartøyet «Arctic Sunrise» ble tatt for smugling av øl, da tollere gikk om bord i skipet da det lå i Tromsø.

Om bord fant tollerne 1.250 bokser øl for mye. «Arctic Sunrise» var i ferd med å forlate Tromsø da tollerene gikk om bord, melder Svalbardposten.

– Vi hadde en rutinemessig kontroll av skipet og fant at det var 627 liter øl for mye om bord i forhold til det som var deklarert, sier regiondirektør Atle Joakimsen ved Tollregion Nord-Norge i Tromsø, til nettstedet.

– Pinlig

– Det var pinlig og veldig irriterende etter et fire måneder langt tokt til Grønland og Svalbard. Mannskapet mente det var 50 kasser øl om bord, men så viste det seg å være 120, sier Truls Gulowsen, leder av Greenpeace i Norge.

Gulowsen opplyser at ølet tilhørte mannskapets egen bar, og at det hele skyldes dårlig telling. Mannskapet måtte selv dekke boten. Ølet skal ikke være kjøpt på Svalbard, men har vært om bord under hele toktet.

– Ser alvorlig på saken

Tolldirektør Atle Joakimsen opplyser at utenlandske fartøy som anløper norsk havn skal avgi tolldeklarasjon på hva som finnes om bord av alkoholholdige drikkevarer. Joakimsen sier videre at tollvesenet ser alvorlig på saken når det gjelder såpass store mengder, skriver nettstedet.

Ifølge Joakimsen ble saken anmeldt til politiet, som utstedte et forelegg på 20.000 kroner, som ble betalt på stedet.

– Hvis de kun oppgir en liten del og har flere hundre liter øl i tillegg om bord, gir det muligheten for å ta dette i land og omsette det, sier Joakimsen.