Opphever maksimalkvoten for sei

Fiskeridirektøren har i dag opphevet maksimalkvotene for konvensjonelle fartøy som fisker etter sei sør for 62ºN.

Fiskeridirektøren opphever maksimalkvotene for fartøy som fisker etter sei sør for 62°N med konvensjonelle redskap.

Det fremgår av en melding fra Fiskeridirektøren i dag.