Etablerer brukerforum for SafeSeaNet

Kystverket har etablert et nasjonalt brukerforum for offentlige myndigheter i etableringen av en nasjonal portal for skipsmeldinger.

Brukerforumet samarbeider for innføringen av et "Single Window" konsept, som vil forenkle skipsrapportering for navigatører, rederier og agenter, melder Kystverket.

Onsdag 14. oktober hadde brukerforumet sitt første møte hos Kystverket Vest i Haugesund. Her deltok representanter fra Statens strålevern, Statens forurensingstilsyn, Politiet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Forsvaret, Sjøfartsdirektoratet, Mattilsynet, Norske Havner og Tollregion Vest-Norge.

– Brukerforumet samler de sentrale aktørene som er med i etableringen av en felles nasjonal portal for skipsmeldinger. Tanken er at det skal fungere som et felles forum for erfaringsutveksling, og samtidig sikre etableringen av en felles og samkjørt løsning som vil komme offentlige myndigheter og andre brukere til gode, sier seniorrådgiver Tor-Inge Miljeteig, som har operativt fagansvar for det nasjonale SafeSeaNet systemet i Kystverket.

Les også: Ny lov skal gi mer effektiv grensekontroll 23.09.2009

Fokuserer på forenkling

I dag må alle fartøyer over 300 bruttotonn som anløper norske havner rapportere inn tilsvarende lik informasjon til forskjellige offentlige instanser. Etableringen av en felles nasjonal portal i skipsrapporteringssystemet SafeSeaNet vil på sikt forenkle denne meldingsprosessen fra syv til kun én melding. Dette konseptet har fått navnet Single Window.

Kystverkets rolle er å koordinere og tilrettelegge SafeSeaNet for offentlige myndigheter og andre brukere av systemet, deriblant navigatører, redere og agenter.