Kåret Årets Lutefiskelsker 2009

En glad og overrasket Henry Notaker mottar diplomet på Gamle Raadhus. Foto: Ragnhild Eriksen Heen / Norwegian Seafood Council

Henry Notaker ble høytidelig utnevnt til Årets Lutefiskelsker 2009.

I nærvær av en samlet norsk matpresse og mange etablerte matpersonligheter ble Henry Notaker høytidelig utnevnt til Årets Lutefiskelsker 2009 på Gamle Raadhus Restaurant torsdag 15. oktober, melder Eksportutvalget for fisk (EFF).

Siden 1994 har Eksportutvalget for fisk hatt æren og gleden av å tildele den høythengende tittel Årets Lutefiskelsker til personer eller organisasjoner som har vært spesielt gode ambassadører for lutefisken.

At den som utnevnes må elske lutefisk ligger innbakt i prisens tittel. Gjennom årene har de tilleggskriterier utkrystallisert seg at elskovsforholdet må ha pågått over lang tid, og at vedkommende fra sin plass i lutefiskens lange verdikjede eller langs en av dens mangslungne sideveier spiller en fremtredende rolle som ekspert likeså vel som entusiast.

Forfatter, journalist, kåsør og programleder Henry Notaker oppfyller alle disse kriterier i fullt monn: Rundt halvparten av hans imponerende bokproduksjon handler om matkultur og -historie, og lutefisken er hyppig omtalt og lovprist gjennom hele hans forfatterskap. I tillegg kommer utallige artikler og foredrag om emnet, på engelsk, fransk, spansk og portugisisk som han skriver og snakker flytende.

På hans diplom står det:
I nesegrus beundring for hans langvarige og fagkyndige innsats for å presentere lutefisken som høyverdig matkultur utnevnes Henry Notaker til Årets Lutefiskelsker 2009.