Fiskets gang uke 42 i 2009

Norges Sildesalgslag melder at makrellen var sporadisk innom norsk sone, at silda har vært vanskelig å finne i Smutthavet, og at hestmakrellfisket er i gang.

Makrell

– Selv om EU ikke vil åpne for norske fartøy, så kom makrellen sporadisk inn i norsk sone og flere norske fartøy fikk til dels gode fangster på vår side, men perioder med dårlig vær gjorde fangstingen vanskelig, opplyser salgsleder Magne Fagerland i Norges sildesalgslag.

Mot slutten av uka ble det igjen dødt på norsk side, og flere fartøy kurset mot sildefeltene eller på søk etter hestmakrell.

Totalt meldte norske fartøy inn vel 10.000 tonn makrell fra Statfjordfeltet med snittstørrelse på 443 gram ( fra 399 til 492 gram), og betalt med fra kr 7,09 til kr 10,71 per kilo, med snittpris kr 8,94 per kilo.

I tillegg ble det omsatt 11.500 tonn makrell, hovedsakelig på leveringsavtale, fra utenlandske fartøy. Disse hadde fisket i EU farvann, både øst og vest av Shetland.

Totalt ble det sist uke omsatt 20.500 tonn makrell, noe som er høstsesongens nest beste.

– Kvotemessig står det igjen ca 67.000 tonn. Dette er nesten 40.000 tonn mer enn i fjor på samme tid. Kyst har igjen ca 15.000 tonn (10.500 tonn mer enn i fjor), ringnot har igjen ca 48.000 tonn (28.000 tonn mer enn i fjor), og trål ca 4.500 tonn (1.000 tonn mer enn i fjor), opplyser Fagerland.

NVG-sild

Uka begynte godt med 12.500 tonn norsk vårgytende sild på mandag, men med varierende døgnkvantum resten av uka, delvis på grunn av ”makrellfeberen” eller dårlig vær, og også at den store silda i Smutthavet har vært vanskelig i finne de siste dagene.

– I nord har fisket også siste uka hovedsakelig foregått på det vanlige feltet vest av Tromsøflaket, men det er også tatt noen fangster, ca 4.000 tonn lenger vest, rundt 10` Ø. Dette var sild av størrelse mellom 295 og 345 gram.

Fangstene først i uka fra Smutthavet, ca 12.000 tonn, var på relativt stor sild mellom 374 og 405 gram, gjennomsnittlig 390 gram, og ble betalt med opptil kr 4,29 per kilo. Snittpris ble kr 3,94 per kilo.

På feltet vest av Tromsøflaket var silda 100 gram mindre, snittvekt 290 gram, fra 279 til 304 gram, og ble betalt med fra kr 2,07 til kr 2,85 per kil. Snittpris ble kr 2,35 per kilo.

Totalt ble det omsatt ca 44.000 tonn, hvorav kystflåten fisket ca 17.500 tonn og står igjen med kun 29.000 tonn i dag. I fjor hadde kyst igjen vel 90.000 tonn på samme tid. Fra ringnot ble det innmeldt ca 22.000 tonn og de står igjen med ca 250.000 tonn, mot ca 130.000 tonn i fjor. Trål fisket ca 2.000 tonn og står igjen med ca 49.000 tonn, ca 17.000 tonn mer enn i fjor.

Fra utenlandske fartøy ble det omsatt 1 fangst 550 tonn i transitt, og 4 fangster med til sammen ca 2.000 tonn på auksjon. Ca 2.000 tonn kystfanget sild ble omsatt til mel og olje.

Nordsjøsild

Det ble innmeldt 4 fangster, 160 tonn og 65 tonn var direktefangster, pluss 70 tonn og 10 tonn låssatt. Størrelse mellom 210 gram og 380 gram, og omsatt til norske og danske kjøpere. Priser mellom kr 3,07 og kr 3,86 per kilo.

Kystbrisling

Det er siste uka innmeldt 12 fangster med 304 tonn kystbrisling fra Stryn kommune i Nordfjord. Totalt er det omsatt nesten 2.000 tonn kystbrisling i høst.

Hestmakrell

Det er også omsatt 23 fangster med 1.840 tonn hestmakrell. De fleste fra kysfartøy på Møre, mens 9 ringnotfangster var tatt vest av Egersund. Størrelse mellom 365 gram og 520 gram, og betalt med mellom kr 4,70 og kr 7,59 per kilo.

Kolmule, øyepål og sølvtorsk

Det ble innmeldt 4 fangster med 312 tonn kolmule, 238 tonn øyepål og 60 tonn sølvtorsk. Det meste som blandingsfangster, opplyser salgsleder Magne Fagerland i Norges Sildesalgslag.