Stanser kystgruppens fiske etter NVG-sild

Kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppes fredag 23. oktober 2009 kl. 18.00.

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er satt til fredag 23. oktober 2009 kl. 20.00, melder Norges Sildesalgslag.

Uavhengig av stoppen kan kystfartøy fortsette fisket innenfor den garanterte kvoteenheten på 57 tonn.

Fartøy kan videre overfiske den garanterte kvoteenheten med inntil 10 % i 2009. Fartøy som benytter seg av denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum i 2010.

Fartøy uten deltageradgang som fisker med landnot og garn, kan også fortsette fisket uavhengig av stoppen.