Berg-Hansen ny fiskeriminister

Lisbeth Berg-Hansen blir ny fiskeri- og kystminister, det er nå endelig avklart.

Artikkelen er oppdatert.

Lisbeth Berg-Hansen (født 1963) er fra Bindal i Nordland. Hun har erfaring fra ulike deler av norsk fiskeri- og havbruksnæring, i tillegg til bred politisk erfaring for Arbeiderpartiet.

Lisbeth Berg-Hansen er aktiv eier i familiens fiskeoppdrettsselskap Sinkaberg-Hansen AS. Hun har også en rekke styreverv, blant annet i Aker Seafoods ASA. Hun er styremedlem i Høgskolen i Bodø, Aker Seafoods og Fosen Trafikklag, og har vært visepresident i NHO i perioden 2004-08.

Hun har tidligere også vært statssekretær ved Statsministerens kontor (i Stoltenbergs første regjering i 2001) og politisk rådgiver i Fiskeridepartementet.

I 2000-01 var Berg-Hansen statssekretær ved Statsministerens kontor, hos Jens Stoltenberg. Hun har også vært politisk rådgiver i Fiskeridepartementet 1992-96. Hun har også vært sentral i politikken i hjemkommunen.

Fiskarlaget positiv

Norges Fiskarlag er positiv til at Lisbeth Berg-Hansen er utnevnt til Fiskeri-og kystminister. Det sier leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen i en kommentar på fiskarlagets nettsider.

– Lisbeth Berg-Hansen har både politisk erfaring og brei erfaring fra ulike roller i fiskerinæringen, og Fiskarlaget ser frem til et konstruktivt samarbeid med henne, sier Nilsen.

– Vi legger til grunn at det sentrale rammeverket som gjelder flåteleddet videreføres slik at vi får stabilitet og forutsigbarhet i næringen, sier Nilsen.

– Jeg ser på Lisbeth Berg-Hansen som en dyktig person, og jeg har kjent henne i mange år. At hun kommer fra oppdrettsnæring og Røkke betyr ingen ting. Hun vil bli en god fiskeriminister, sier Nilsen til Avisenes Nyhetsbyrå ANB.

Også lederen i Fiskebåtredernes Forbund ser frem til et godt samarbeid:

– Fiskebåtredernes Forbund ser fram til et godt samarbeid med den nye fiskeriministeren, Lisbeth Berg-Hansen, sier styreleder Inge Halstensen i en kommentar på forbundets nettsider.

Halstensen legger stor vekt på at Berg-Hansen har solid erfaring fra næringslivet i tillegg til å ha politisk fartstid.

Skepsis hos kystfiskarlaget

Lederen i Norges Kystfiskarlag, Paul Jensen, er mer skeptisk til den nye ministeren.

– Jeg er svært bekymret over at hun kommer fra både Røkkes styre og oppdrettsnæringa. Hun har ikke utmerket seg i noen retning når det gjelder den tradisjonelle fiskerinæringa, sier Jensen til ANB.

– At hun kommer fra Røkke er det mest bekymringsfulle. Der i gården kjører man et knallhardt løp mot Råfiskloven og Deltakerloven. Hun kommer direkte fra dette styrerommet, sier Jensen.

Han frykter også at Norge kan oppleve chilenske tilstander i oppdrettsnæringa, altså en økologisk katastrofe, hvis man fortsetter i samme lei som i dag, skriver ANB.

– Men vi får gi henne en sjanse. Helga Pedersen forsøkte på en rekke ting, men hun undervurderte pengekreftene både innen fiskeri og olje. Berg-Hansen kommer neppe til å ha like høy sigarføring, tror Jensen.