– Kampen mot fiskekriminalitet blir viktig

Vi trenger en fiskeriminister som tør å ta opp kampen mot svartfiske, mener Norges Naturvernforbund.

Som tidligere meldt, er Lisbeth Berg-Hansen utnevnt til ny fiskeri- og kystiminister. Norges Naturvernforbund mener at Norge trenger en uredd minister, som tør å ta opp kampen mot svartfiske. Naturvernforbundet ser også store utfordringer for ministeren når det gjelder oppdrettsnæringen.

Les også: Berg-Hansen ny fiskeriminister 20.10.2009

– Bør ta ulovlig fiske alvorlig

Kampen mot svartfiske vil bli en viktig sak framover, ifølge Haltbrekken.

– Til nå har norske bakmenn i svartfisket i Barentshavet gått fri, fordi ingen har vært stand til å etterforske slik kriminalitet. For å få en slik etterforskning på plass trenger vi en fiskeriminister som tør, og en regjering som stiller ressurser til rådighet, uttaler lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, på forbundets nettsider.

Han mener at etater som toll, skatt, politi, og utenrikstjeneste må få tilført ressurser til dette arbeidet.

– Schjøtt-Pedersen viktig mot fiskekriminalitet

Den nye samordningsministeren Karl Eirk Schjøtt-Pedersen er tidligere fiskeriminister og tidligere leder av Arbeiderpartis kystutvalg. Han kan være en god støtte for fiskeriministeren i denne saken, tror Haltbrekken.

– Lisbeth Berg-Hansen bør sette seg ned med den nye samordningsministeren Schjøtt-Pedersen og sikre fortgang i etterforskningen av det kriminelle svartfisket.

– Oppdrettsnæringens ressurssløseri

Naturvernforbundet forventer at ministeren sørger for reguleringer av fiskeri og oppdrett i tråd med internasjonale avtaler og normer.

– Vi forventer at hun blir en ryddig minister som sørger for at norsk fiskeri- og oppdrettsnæring i framtida reguleres i tråd med internasjonale avtaler og normer. Særlig på områder som ulovlig fiske og ikke minst oppdrettsnæringens internasjonale ressurssløseri og konflikter har hun store utfordringer, uttaler Haltbrekken på forbundets nettsider.

I følge NRK Nordland mener Haltbrekken at det ikke trenger å være en svekkelse for villaksens sak at det nå kommer en fiskeriminister som selv driver i oppdrettsnæringen.

– Hun vil vel ha et behov for å markere at hun ikke er i lomma på denne delen av næringen. Jeg tror til og med at det kan være en styrke for villaksen at Berg-Hansen nå blir fiskeriminister, sier Haltbrekken til NRK.