Bellona glade for negative funn

Bellona er glade for at problemet med giftmanipulering av kjemikalier på norsk sokkel, ikke ser ut til å være så omfattende som fryktet.

Relatert artikkel

Det sier Bellona i en kommentar til at SFT ikke finner holdepunkter for påstandene fra Bellona, om omfattende manipulering av kjemikalier i oljeindustrien, for å skjule stoffenes miljøeffekter.

Varslet Miljøverndepartementet

12. september i år varslet Bellona Miljøvernministeren om at det forekommer manipulering av offshorekjemikalier for at de skal kunne klassifiseres som ”gule”, altså lettere nedbrytbare, og mindre giftige.

– Bellona bygde sin bekymring på tips fra kilder. Problemet har også tidligere vært oppe i samarbeidsutvalget mellom oljeindustrien og myndighetene/SFT, SKIM, uttaler Bellona. Forkortelsen SKIM står forSamarbeidsforum offshorekjemikalier, industri og myndigheter.

SFT utførte undersøkelser

SFT ble som en følge av Bellonas varsling bedt av Miljøvernministeren om å undersøke saken nærmere, noe de nå har gjort, som omtalt av fisk.no tidligere i dag.

SFT fant ikke holdepunkter for påstandene, fra Bellona, om omfattende manipulering av kjemikalier i oljeindustrien for å skjule stoffenes miljøeffekter, men vil likevel stramme inn reguleringen fordi det etter SFTs mening, kan være mulig å manipulere med disse stoffene.

Selv om SFT ikke fant belegg for påstandene, ta Bellona det nå som en seier at stiftelsens varsling likevel fører til at SFT strammer inn regelverket.

Bedre rutiner og strengere regelverk

Bellona var bekymret for at det kunne dreie seg om betydelige mengder, da det slippes ut over 12.000 tonn slike gule kjemikalier i året. Miljøorganisasjonen er nå glade for SFT’s undersøkelser konstaterer at det ikke er et omfattende problem som gjør at de gule stoffene omklassifiseres til røde, skriver Bellona på sine nettsider.

– Denne undersøkelsen er ingen frikjennelse av olje- og kjemikalieindustrien. Oljeindustrien og miljømyndighetene fortjener anerkjennelse for den omleggingen som er gjort, men SFT’s redegjørelse viser at myndigheter og industri ikke kan hvile på laurbærene, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

SFT skriver videre at «Dette har flere ganger blitt fanget opp av operatørene som har prioritert slike stoffer for utfasing. Slik triksing skal i utgangspunktet være dekket av regelverkskravet om ekstra vurdering av nedbrytningsprodukter av gule stoffer med moderat nedbrytbarhet.»

Hauge viser også til at SFT uttaler følgende:

«Det er laget retningslinjer for vurdering av nedbrytningsprodukter, men disse har ikke formell status. Det kan synes som om disse retningslinjene brukes ukritisk og til dels feilaktig.»

– Dette er et bevis på at problemstillingen Bellona reiste er reell, understreker Hauge.

– Plikt til å varsle

Bellona er ikke overbevist om at manipulering med kjemikalier ikke skjer fortsatt.

– Vi finner denne runden oppklarende og nyttig, men den gir oss ikke grunn til å slippe fokus på kjemikalier fra oljeindustrien framover. Det er vår plikt å varsle myndighetene når vi får inn alvorlige tips fra seriøse kilder, og det kommer vi til å fortsette med, fastholder Hauge.

Ber om nytt møte med SFT

Bellona ber nå SFT om et nytt møte, for å få en gjennomgang av undersøkelsen de har gjort rundt manipulering av kjemikalier.

Bellona vil blant annet ta opp at SFT baserer seg på oljeindustriens egne tester, og ikke har gjennomført egne tester.

– Vi hadde ønsket oss en mer omfattende gjennomgang i form av nye krav til analyseprøver og åpenhet for Havforskningsinstituttet til å få innsyn i kjemikaliesammensetningen, slik at vi kan få brukt fagkompetansen der til å forhindre kjemikaliejuks, sier Hauge.

– Vi stiller dessuten spørsmål ved hvorfor ikke SFT har strammet grepet tidligere, siden de har vært klar over problemstillingen lenge, avslutter Hauge.