Maritim næringspark til 36 mill.

Herøy kommune i Nordland vil gå inn med 10 millioner kroner i det som skal bli en maritim næringspark til 36 millioner kroner på Hestøy.

«Vi har ikke råd til å la være», sier rådmann i Herøy kommune, Roy Skogsholm, ifølge Helgelands Blad.

Marine Harvest og Seløy Undervannsservice er allerede etablert på Hestøy. Totalt vil anlegget koste 36 millioner kroner, hvorav kommunen må ut med 10 millioner kroner.

– En del av bakteppet for næringsparken, er Marine Harvests Herøy-fabrikk som for to år siden var truet av nedlegging. Fabrikken har 150 ansatte, og omsetter for 1,5 milliarder i året. I en kommune med rundt 1.740 innbyggere, sier det seg selv at det vil svi hardt og nådeløst på pungen om man mister så mange arbeidsplasser, skriver avisa på lederplass.

Det er også satt av midler til næringsparken i statsbudsjettet. 355.000 kroner er satt av for å starte utdyping, og det er gitt tilsagn om 7,175 millioner i tilskudd i 2011, opplyser avisa.

– En del av ytre Helgelands spennende fremtid knytter seg til landbasert aktivitet. Derfor er det viktig at kommunene tilrettelegger for og/eller bygger opp gode næringsanlegg, både i større og mindre skala, mener avisa.

Les også: Herøy ønsker næringspark på Hestøya 01.07.2009